Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo

Vmbo en mbo groeien langzamerhand naar elkaar toe. Ze zoeken elkaar op en ze versterken elkaar. Er wordt al jaren gewerkt aan een betere verbinding tussen vmbo en mbo. We kunnen voortbouwen op verschillende initiatieven zoals de VM2 projecten, het Vakcollege, het Groene Lyceum en de aanleg van onderwijsboulevards. Het doel is: minder onderbrekingen èn een meer efficiënte leerweg met geïntegreerde begeleiding. Op 30 november 2017 organiseren Sardes en Actis de landelijke vmbo-mbo conferentie 2017.