Vakmanschap

Home/Kenmerk: Vakmanschap

Domile Marieke Buisman & Rolf van der Velden

Visie op vakmanschap

De grote opdracht voor het beroepsonderwijs is te anticiperen op een snel veranderende maatschappij. Het mbo moet zijn studenten opleiden voor beroepen, waarvan we lastig kunnen voorspellen hoe ze er in de toekomst uit zullen zien. De opdracht is ambitieus, want het mbo is heterogeen in zowel onderwijsaanbod als deelnemers. ‘Vak¬manschap’ wordt vaak genoemd als verbindende factor binnen dit heterogene mbo: jongeren door een mix van kennis, vaardigheden, houding en inzicht opleiden tot goed toegeruste vakmensen. De term vakmanschap heeft een positief imago. Maar wat er precies onder wordt verstaan blijft vaak onduidelijk.

2017-12-10T23:42:19+02:0030 november 2017|Categorieën: |Tags: , |

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

2017-10-12T10:13:14+02:0012 oktober 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |

Praat mee over vakmanschap!

Donderdag 16 juni ROA, UvA, ecbo en Kohnstamm Instituut zijn bezig met een onderzoek over vakmanschap in het vmbo en het mbo. Volgende week gaan we hierover in gesprek met onderwijsontwikkelaars die in het vmbo of het mbo onderwijs ontwikkelen ter voorbereiding van jongeren op vakmanschap. We hebben [...]

2019-02-25T11:39:22+02:0010 juni 2016|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Tags: |