Donderdagmiddaglezing

Home » Donderdagmiddaglezing

U bent snel op de hoogte van uitkomsten van recent onderzoek door een bezoek aan de donderdagmiddaglezing.

Bijeenkomst Wet VATmbo: kennis delen, ervaringen ophalen

'Wet VATmbo: kennis delen, ervaringen' Donderdag 3 oktober Ochtendsessie (09.30-12.00 uur) Middagsessie (13.30-16.30 uur) Aanmelden: Ochtendsessie voor beleidsmakers via deze link. Middagsessie voor medewerkers van mbo-scholen, vo-scholen via deze link. Op 1 augustus 2017 trad de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het [...]

2019-09-18T14:11:36+02:0018 september 2019|Tags: |

Domile ‘MBO Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict’

'MBO Onderzoekswerk- plaats Gepersonaliseerd leren met ict (OWP ICT)' Donderdagmiddaglezing 10 oktober 2019 Pierre Gorissen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en John Schobben (ROC De Leijgraaf) verzorgen de ecbo-donderdagmiddaglezing op 10 oktober 2019. Centraal in hun lezing staat het gepersonaliseerd leren van ict in [...]

2019-10-23T14:32:45+02:0022 augustus 2019|Tags: |

Domile (on tour) ‘Investeren in laagopgeleiden: Nieuwe kansen voor Nederland’

'Investeren in laagopgeleiden: Nieuwe kansen voor Nederland' Donderdagmiddaglezing on tour 13 juni 2019 Prof. Dr. Maurice de Greef (professor en onderzoeker bij UNESCO Chair on Adult Education Vrije Universiteit Brussel) verzorgt de ecbo-donderdagmiddaglezing (on tour) op 13 juni 2019. Centraal in zijn lezing staat de [...]

2019-07-23T08:27:13+02:009 mei 2019|Tags: |

Domile ‘Leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk’

'Leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk' Donderdagmiddaglezing 18 april 2019 Erica Bouw (onderzoeker bij het Lectoraat Beroepsonderwijs) verzorgt de ecbo-donderdagmiddaglezing op 18 april 2019. Centraal in haar lezing staan de leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk. [...]

2019-07-12T10:55:00+02:0018 april 2019|Tags: |

Domile februari 2019

Donderdagmiddaglezing over de beroepsaspiraties van ‘witte’ meisjes in het mbo. De donderdagmiddaglezing van 7 februari 2019 wordt verzorgd door dr. Talitha Stam. Zij presenteert over haar promotieonderzoek waarin zij een groep van 130 meisjes en hun aspiraties onderzocht. Hierbij keek ze specifiek naar ‘witte’ meisjes van Nederlandse komaf met laagopgeleide ouders op multi-etnische scholen in de sector Zorg.

2019-02-05T12:02:38+02:007 februari 2019|Categorieën: |Tags: |

Domile ‘de beroepsaspiraties van ‘witte’ meisjes in het mbo’

'De beroepsaspiraties van ‘witte’ meisjes in het mbo' Donderdagmiddaglezing 7 februari 2019 Dr. Talitha Stam (onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam) verzorgt de ecbo-donderdagmiddaglezing op 7 februari 2019. Centraal in haar lezing staan de aspiraties van ‘witte’ meisjes op het vmbo-basis en niveau 2 in [...]

2019-06-06T14:41:30+02:007 februari 2019|Tags: |

Domile ‘Evaluatie beleidsmaatregelen toelating en kwalificatiestructuur’

'Evaluatie beleidsmaatregelen toelating en kwalificatiestructuur' Donderdagmiddaglezing 8 november 2018 Lees hier meer over de donderdagmiddaglezing van 8 november 2018. Nog eens terugkijken Klik op het onderstaande voor het filmpje van de presentatie van de donderdagmiddaglezing over 'Evaluatie beleidsmaatregelen [...]

2019-06-06T14:42:46+02:008 november 2018|Tags: |

Domile november 2018

Het mbo verandert continue. De afgelopen vijf jaar is een keur aan beleidsmaatregelen ingevoerd die de mbo-instellingen vernieuwde kaders en regels geven om het onderwijs in te kleuren. Denk aan de herziening van de kwalificatiestructuur (HKS), de invoering van de wet Doelmatige leerwegen en de modernisering van de bekostiging

2018-11-07T17:07:12+02:008 november 2018|Categorieën: |Tags: |

Domile ‘Werkdruk: hoe kom je eraan én hoe kom je ervan af?’

'Werkdruk: hoe kom je eraan én hoe kom je ervan af?' Donderdagmiddaglezing 11 oktober 2018 Lees hier meer over de donderdagmiddaglezing van 11 oktober Alvast kennismaken Roos Schelvis "Stress is nothing more than a socially acceptable form of [...]

2019-06-06T14:43:39+02:0011 oktober 2018|Tags: |

Domile Implementatie van LOB in het mbo

Implementatie van LOB in het mbo Donderdagmiddaglezing door Aniek Draaisma 13 september 2018 Tijdens deze donderdagmiddaglezing neemt Aniek Draaisma de deelnemers mee in de verklaringen voor de uitkomsten van haar onderzoek naar het stimuleringsproject ‘LOB in het mbo’ (2010 tot 2015), dat werd uitgevoerd door [...]

2019-08-13T08:44:29+02:0013 september 2018|Tags: , |

Donderdagmiddaglezing Jorrick Beckers

E-portfolio ondersteunt zelfsturend leren in het mbo

Tijdens de donderdagmiddaglezing van 15 maart 2018 bespreekt Jorrick Beckers de uitkomsten van zijn onderzoek 'With a little help from my e-portfolio'. Hij onderzocht hoe het verwerven van zelfsturingsvaardigheden ondersteund kan worden door inzet van een elektronisch portfolio. De focus van de lezing ligt op de praktische implicaties voor de onderwijswereld.
2018-11-06T17:36:39+02:0015 maart 2018|Categorieën: |Tags: |

Domile Marieke Buisman & Rolf van der Velden

Visie op vakmanschap

De grote opdracht voor het beroepsonderwijs is te anticiperen op een snel veranderende maatschappij. Het mbo moet zijn studenten opleiden voor beroepen, waarvan we lastig kunnen voorspellen hoe ze er in de toekomst uit zullen zien. De opdracht is ambitieus, want het mbo is heterogeen in zowel onderwijsaanbod als deelnemers. ‘Vak¬manschap’ wordt vaak genoemd als verbindende factor binnen dit heterogene mbo: jongeren door een mix van kennis, vaardigheden, houding en inzicht opleiden tot goed toegeruste vakmensen. De term vakmanschap heeft een positief imago. Maar wat er precies onder wordt verstaan blijft vaak onduidelijk.

2017-12-10T23:42:19+02:0030 november 2017|Categorieën: |Tags: , |

Donderdagmiddaglezing Wouter Pols

Mbo-leraren zijn pedagogische professionals. Leraren – en dat geldt beslist ook voor mbo-leraren – moeten regelmatig meerdere beslissingen tegelijkertijd nemen. Ze missen vaak de tijd om dat ter plekke weloverwogen te doen. Bovendien signaleert Wouter Pols dat hun expliciete kennisbestand vaak te kort schiet. Ze moeten varen op wat de Noord-Amerikaanse lerarenopleider Lee Shulman 'de wijsheid van de praktijk' noemt. Die wijsheid bestaat uit pedagogische intuïtie, uit het impliciete 'stille weten’.

2017-11-27T10:58:21+02:0012 oktober 2017|Categorieën: |Tags: |

Donderdagmiddaglezing Liesbeth Baartman

Tijdens de donderdagmiddaglezing van 14 september staat formatief toetsen centraal. Bij summatief toetsen wordt teruggekeken: wat beheerst de student van de aangeboden leerstof? . Formatieve toetsen zijn onderdeel van het leerproces. Met als doel om vast te stellen hoe de student zich ontwikkelt en het onderwijs indien nodig aan te passen. Wat moet de student nog verbeteren of leren om het einddoel te halen? En hoe kunnen docenten daarop inspelen? Docenten zijn cruciaal om formatief toetsen goed vorm te geven in de klas.

2017-12-10T16:19:24+02:0014 september 2017|Categorieën: |Tags: |

Donderdagmiddaglezing Henno Theisens

Hoe kunnen we in onze complexe samenleving effectief sturen? Dat is één van de grote vragen van deze tijd: een vraag waar nog geen bevredigend antwoord op is. Daarom deed een team van sociologen, bestuurs- en onderwijskundigen onderzoek naar ‘sturing’ in het Nederlandse onderwijs op de thema’s taal en rekenen, burgerschap en lerende organisatie. Henno Theisens, lector Public Governance aan de Haagse Hogeschool, presenteert tijdens de donderdagmiddaglezing van 1 juni de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek.

2017-05-22T15:17:59+02:001 juni 2017|Categorieën: |Tags: , |

Donderdagmiddaglezing Paulo Moekotte

Tijdens de donderdagmiddaglezing van 30 maart 2017 presenteert Paulo Moekotte zijn proefschrift ‘Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk’. Moekotte, werkzaam bij het ROC van Twente en als onderzoeker betrokken bij het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’, onderzocht hoe socialemediagebruik bij jongeren op het mbo zou kunnen bijdragen aan de sociale en economische participatie van deze jongeren.

2017-04-03T09:47:13+02:0030 maart 2017|Categorieën: |Tags: , , |

Donderdagmiddaglezing Monika Louws

Tijdens de donderdagmiddaglezing van 10 november 2016 presenteert Monika Louws haar proefschrift ‘Professional learning: what teachers want to learn’. De onderzoekster van ICLON (lerarenopleiding universiteit Leiden) stelde als centrale onderzoeksvragen: wat, hoe en waarom willen leraren leren? En hangt dit af van hun jaren leservaring en de school waarin ze werken?

2016-12-22T16:06:03+02:0010 november 2016|Categorieën: |Tags: , , |

Donderdagmiddaglezing Wijnand Dickhoff

Op 15 september verzorgt Wijnand Dickhoff, managing partner van organisatieadviesbureau Phasis, de donderdagmiddaglezing in Utrecht. Hij spreekt over Toepassen of Aanpassen ofwel: hoe kunnen onderwijsteams verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun eigen werk en de daarmee behaalde resultaten?

2017-01-13T15:39:08+02:0015 september 2016|Categorieën: |Tags: , , |

Donderdagmiddaglezing Rineke van Daalen

Lezing beschikbaar Op 17 maart verzorgde dr. Rineke van Daalen, socioloog aan de UvA, de donderdagmiddaglezing in Utrecht. Zij sprak over de ontwikkeling van het vmbo in de tijd. U kunt hier de lezing downloaden. Al anderhalve eeuw groeit het aandeel algemene vakken in het vmbo ten koste [...]

2016-12-22T10:28:14+02:0022 maart 2016|Categorieën: Kennisverspreiding|Tags: , |

Donderdagmiddaglezing A. Oude Groote Beverborg

Presentatie beschikbaar Op donderdag 18 februari verzorgde dr. Arnoud Oude Groote Beverborg de donderdagmiddaglezing in Den Bosch. Daar vertelde hij over zijn promotieonderzoek naar samenwerkende en lerende mbo-docenten en hun positieve bijdrage aan de verandercapaciteit van de school. U kunt hier de presentatie downloaden. In het mbo is [...]

2016-12-22T11:40:22+02:0020 maart 2016|Categorieën: Kennisverspreiding|Tags: , |

Donderdagmiddaglezing A. Oude Groote Beverborg

Mbo-docenten die blijven leren en met elkaar samenwerken, daarbij gesteund door een stimulerende leidinggevende, zijn beter in staat om te gaan met problemen in de toekomst. Zo leveren zij een positieve bijdrage aan de verandercapaciteit van de school. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van dr. Arnoud Oude Groote Beverborg. Tijdens de donderdagmiddaglezing van 18 februari vertelt hij over zijn onderzoek en gaan we in gesprek met de aanwezigen.

2017-01-15T17:28:11+02:0018 februari 2016|Categorieën: |Tags: , , |