MBO-inspiratiebijeenkomst

Een wereld vol mogelijkheden

Op donderdag 7 december organiseert het LKCA in samenwerking met CJP een MBO-inspiratiebijeenkomst. Tijdens deze inspiratiemiddag voor professionals in het mbo en de cultuursector staat de presentatie van de publicatie "Een wereld vol mogelijkheden, cultuureducatie in het mbo" centraal. Ook de onderzoeksresultaten over cultuureducatie in het mbo en het gebruik van de MBO Card worden gepresenteerd.