21ste-eeuwse vaardigheden

Home/Kenmerk: 21ste-eeuwse vaardigheden

Nieuw! Klas21 – Doe mee!

Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

21ste-eeuwse vaardigheden in mbo en hbo

Docentprofessionalisering centraal

Wat staat het mbo en hbo te doen rond 21ste-eeuwse vaardigheden? Op 5 juni kwamen professionals uit mbo en hbo bij elkaar om te spreken over een onderzoeksagenda voor het hbo en een professionaliseringsagenda voor het mbo. Ook de inrichting van de schoolcontext inclusief curriculumontwikkeling en gevolgen voor het management- en bestuursniveau kwamen uitgebreid aan bod.
2018-06-25T15:33:57+02:0021 juni 2018|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Leren anders organiseren?

Het begrip ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ rukt op in de nationale en internationale onderwijssector. Het belang voor student, docent en management wordt benadrukt en definities worden gegeven. Maar wat betekent dit voor de beroepspraktijk? Hoe kunnen we als onderwijsprofessionals zorgen dat het huidige onderwijs hierop adequaat inspeelt en aansluit?

2018-05-17T14:52:59+02:005 juni 2018|Categorieën: |Tags: |

Vind de sleutel voor de klas van morgen

Classroom Escape21

Met Classroom Escape21 slaan CINOP en ecbo de handen ineen met een duidelijk doel: wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis samen laten komen en 21ste-eeuwse vaardigheden van docenten activeren zodat zij deze weer mee kunnen nemen naar de les. Een escaperoom blijkt bij uitstek een vorm die 21ste-eeuwse vaardigheden activeert. Lees het artikel van Profiel over hoe Alfa College deze werkvorm inzet.
2018-06-21T22:22:05+02:0021 mei 2018|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , |

Bildung in het beroepsonderwijs

Onderzoek naar de waarde(n) van brede vorming in het beroepsonderwijs in vakblad Profiel

In een vierluik zijn expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en vier mbo-instellingen aan het woord over praktijkonderzoeken. Deel I bevat de slowscan onderwijsaandacht 21ste-eeuwse vaardigheden met ROC Friese Poort, die ook tijdens de PRO-meeting van 4 december centraal staat.
2017-12-10T13:11:01+02:0010 december 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

De Slowscan onderwijsaandacht

Slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden in vakblad profiel

In een vierluik zijn expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en vier mbo-instellingen aan het woord over praktijkonderzoeken. Deel I bevat de slowscan onderwijsaandacht 21ste-eeuwse vaardigheden met ROC Friese Poort, die ook tijdens de PRO-meeting van 4 december centraal staat.
2017-11-27T09:47:23+02:0022 november 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Classroom Escape21 daagt uit meer van jezelf te vragen

Classroom Escape21: dé manier om te werken aan 21ste-eeuwse vaardigheden in de les

Op 30 juni 2017 vond weer een open inschrijving variant plaats van Classroom Escape21. Docenten gingen op een spannende en vernieuwende manier aan de slag met 21ste-eeuwse vaardigheden.
2017-07-13T12:09:10+02:0010 juli 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , |

Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding

Rijksuniversiteit, Alfa-college en Installatiebranche ontwikkelen samen een nieuwe mbo-4 opleiding Opleiding Technicus engineering instal- en elektrotechniek in Noord-Nederland De opleiding is gericht op de toekomstige werkzaamheden van technici in de Installatiebranche. Hoewel de klassieke term ‘installatiebranche’ anders doet vermoeden, gaat het hier om een hoogwaardige mbo-opleiding op het snijvlak van techniek [...]

2017-06-20T21:41:45+02:0020 juni 2017|Tags: |

Amsterdamse klas on tour

De doorstroom van leerlingen neemt af. Dit is slechts één van de bevindingen die in het recente rapport van de Onderwijsinspectie staat. Zo speelt het opleidingsniveau van ouders ook een rol en is de instroomkans groter bij een hoger inkomen van de ouders. Dagelijks zetten Amsterdamse leraren in het voortgezet onderwijs zich in om hun leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de volgende stap in hun onderwijsloopbaan. Maar hoe laat je als leraar deze grote overgang zo soepel mogelijk verlopen? Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je leerlingen de juiste keuze maken en dat de vaardigheden die jij ze leert goed aansluiten bij die keuze? Daarom organiseren wij op woensdag 24 mei op het IJburg College 2 in Amsterdam een editie van De Amsterdamse Klas on tour gericht op de doorstroom van VO naar het MBO of HBO.

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Meer zicht op het niveau en de ontwikkeling van studenten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden.

Het onderzoeksvoorstel “Move21: De ontwikkeling van toekomstgerichte vaardigheden en vorming in beeld” is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het driejarig onderzoek Move21 is ontstaan vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het niveau en de ontwikkeling van studenten rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden

Classroom Escape21

In 3 uur tijd bouw je met docenten een Escaperoom waar een ander team álle 21ste-eeuwse vaardigheden moet inzetten om te ontsnappen. Een begeleidingsteam kijkt hoe jullie zelf de 21ste-eeuwse vaardigheden gebruiken. Samen reflecteren we op het proces en eindproduct: hoe kun je daarmee verder in je onderwijs?

2017-03-21T15:12:37+02:0020 april 2017|Categorieën: |Tags: , |

Mbomediawijs.nl is vernieuwd

Docenten inspireren en helpen met het mediawijs maken van hun studenten

Alle mediawijsheidlessen zijn weer up to date en voorzien van de best aansluitende werkvormen of digitools. Wekelijks ontwikkelt het practoraat sociale media een Mediamomentje, waarin zij een actualiteit koppelen aan mediawijsheid. Dit om de docent nog meer handvatten te geven om mediawijsheid in de klas te bespreken.
2017-03-21T14:52:11+02:0021 maart 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Talent voor de Toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden als keuzedeel

Talent voor de Toekomst, 21ste-eeuwse vaardigheden als keuzedeel Samenwerking tussen Zadkine Startcollege en De Cultuurschool Kennismaking Zadkine Startcollege biedt entreeopleidingen aan voor jongeren, volwassenen en anderstaligen die een diploma op niveau 1 willen behalen. Met dit diploma stromen de studenten door ar mbo-niveau 2 of gaan aan het werk als assistent. [...]

2017-02-21T14:02:43+02:0021 februari 2017|Tags: |

Sociale netwerken als kans en obstakel binnen Passend Onderwijs

Inzicht in het belang van sociale netwerken van jongeren

Op 19 januari 2017 gaf Pieter Baay de 300 deelnemers van het Platform Passend Onderwijs inzicht in het belang van sociale netwerken van jongeren. Hij liet zien hoe sociale netwerken arbeidsmarktkansen beïnvloeden, maar jongeren ook kunnen tegenwerken.
2017-02-08T13:44:23+02:0020 januari 2017|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden

Laat het beroepsonderwijs zelf ook beginnen met het inzetten van 21ste-eeuwse vaardigheden Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Vivian van Wingerden Digitaal vaardig, denkvaardig, inter- en intrapersoonlijk vaardig: het is een behoorlijke lijst aan vaardigheden die we vereisen van de gemiddelde student om hen klaar te stomen voor de samenleving van de 21ste eeuw. [...]

2017-02-18T15:55:46+02:0021 november 2016|Tags: |

Kernvaardigheden

Kernvaardigheden Geletterdheid (taal), gecijferdheid (rekenen) en probleemoplossend vermogen (21ste-eeuwse vaardigheden) worden gezien als kernvaardigheden. Beheersing hiervan is belangrijk voor een kansrijke positie op de arbeidsmarkt en om jezelf staande te houden in de maatschappij. Met de veranderende samenleving en arbeidsmarkt worden ook 21ste-eeuwse vaardigheden steeds vaker als kernvaardigheden [...]

Werk aan de winkel!

Werk aan de winkel! Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Sem van Geffen De zzp’er: zelfstandige zonder personeel. Onlangs werd door de gemeente Amsterdam een mooi initiatief aangekondigd: een scholingsvoucher voor zzp'ers. Is uw inkomen lager dan 120% van het Sociaal Wettelijk Minimum, dan kunt u ermee aan de slag. Veel zzp'ers zitten door [...]

2017-02-18T15:54:47+02:0021 oktober 2016|Tags: |

Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw

Het is me wat met die vaardigheden van de 21ste eeuw Gastcolumn 21e-eeuwse vaardigheden: Ben Wilbrink Volgens de psychologie bestaan ze niet. Maar ook de mensen van Platform Onderwijs 2032 roken al onraad: het Eindadvies van het platform verheerlijkt creativiteit, probleemoplossen en sociale vaardigheden, maar vermijdt zorgvuldig ze ‘vaardigheden van de [...]

2017-02-18T15:53:08+02:0021 september 2016|Tags: |

Kritisch denkvermogen mbo-ers over vluchtelingen, alcohol en homoseksuelen

Verkenning over kritisch denken van mbo-niveau 2-studenten

Ecbo en de Universiteit Utrecht deden een verkenning in hoeverre mbo niveau 2-studenten kritisch denken en hoe dit gestimuleerd kan worden. Jongeren kunnen makkelijker kritisch denken over onderwerpen die dichtbij hen staan.
2019-02-25T13:22:27+02:006 september 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Ook voor mbo’ers geldt: een leven lang leren

Ingrid Christoffels en Pieter Baay in Sociale Vraagstukken

De ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ die mbo’ers moeten aanleren, zijn niet zo nieuw als de term doet vermoeden. Kritisch denken, communiceren, samenwerken en ondernemen bestaan al sinds Aristoteles. Echt nieuw is de vereiste van het altijd blijven leren.

Kritisch denken en taalvaardigheid

Ecbo-onderzoekers in artikel van LES

In dit artikel gaan ecbo-onderzoekers Pieter Baay en Esther Beekman in op de 21ste-eeuwse vaardigheid kritisch denken. Een vaardigheid die onlosmakelijk verbonden is met taalvaardigheid.

Netwerkweek

Netwerkweek Praktijkvoorbeeld SintLucas Vakschool SintLucas heeft als doel midden in de samenleving te staan en een verbinding te vormen tussen leerlingen, studenten, medewerkers en de praktijk. Binnen en buiten school werken zij samen aan een toekomst in de creatieve industrie. Daarbij staan de eigen ontwikkeling én de ontwikkeling van de ander [...]

2017-02-18T15:50:42+02:0021 juni 2016|Tags: |

21ste-eeuwse vaardigheden als doel?

21ste-eeuwse vaardigheden als doel? Dirk Speelman, NVS-NVL De leden van de NVS-NVL zijn decanen, LOB-coaches, maar ook zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Wat hen bindt is het gidsen van leerlingen en deelnemers door hun schoolloopbaan, daar waar keuzes aan de orde zijn of het allemaal niet [...]

2017-02-18T15:49:52+02:0021 juni 2016|Tags: |

21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner

21ste-eeuwse vaardigheden in een hybride leeromgeving & Routeplanner Praktijkvoorbeeld ROC Friese Poort De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om wendbaar onderwijs. Dit is één van de startpunten van de trektocht van de sector Zorg & Welzijn binnen ROC Friese Poort richting een lerende organisatie, waarbinnen innovatief onderwijs het uitgangspunt vormt. ROC Friese [...]

2017-02-18T15:49:19+02:0021 mei 2016|Tags: |

Discussie over de plaats van 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum: én-én in plaats van óf-óf en daarmee uit ;-)

Discussie over de plaats van 21ste eeuwse vaardigheden in het curriculum: én-én in plaats van óf-óf en daarmee uit ;-) Patrick Koning, Koning Willem I College Een veel gevoerde discussie over 21ste-eeuwse vaardigheden is of ze aparte aandacht of volledig geïntegreerde aandacht moeten krijgen in het curriculum. Deze discussie is van [...]

2017-02-18T15:48:51+02:0021 mei 2016|Tags: |

Ontwikkeling van leervermogen

Ontwikkeling van leervermogen Praktijkvoorbeeld Alfa College Duurzaam Sinds 2013 is het Alfa College gestart met het project- en adviesbureau AC Duurzaam. Hierin werken Techniekstudenten in samenwerking met ondernemers uit de regio aan projecten, over energie en duurzaamheid. Met dit programma speelt het Alfa College in op de continu veranderende technieksector. Deze [...]

2017-02-18T15:48:13+02:0021 april 2016|Tags: |

Help mijn docent is een digibeet!

Help mijn docent is een digibeet! Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Amber Walraven Op 28 december 2015 kondigde het LAKS een meldpunt aan voor leerlingen wiens docenten niet met ict om kunnen gaan: “HELP! Mijn docent is digibeet”. Ik had in die tijd net voor de zesde keer het verdiepingsthema ‘ict in het [...]

2017-02-18T15:47:47+02:0021 april 2016|Tags: |

Ondernemendheid als kerncompetentie

Ondernemendheid als kerncompetentie Praktijkvoorbeeld Koning Willem 1 College Het Koning Willem 1 College is drie jaar geleden voor niveau 4 studenten aan de Ondernemersacademie begonnen met het programma Ondernemendheid . Met dit innovatieve onderwijsprogramma tracht het Koning Willem 1 College aandacht te schenken aan competenties die van belang zijn op de [...]

2017-02-18T15:46:59+02:0021 maart 2016|Tags: |

Pleidooi voor passie

Pleidooi voor passie Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Kars Boelens Sinds de eeuwwisseling is het credo van onderwijs (en met name het mbo) competentie geweest, een containerbegrip voor ‘vaki’, wat staat voor vaardigheden, attitude, kennis en inzicht. In de overgang naar competentie- naar praktijkgericht leren is de aandacht voor competenties gebleven, maar de [...]

2017-02-18T15:46:29+02:0021 maart 2016|Tags: |

Studieloopbaanbegeleiding 2.0

Studieloopbaanbegeleiding 2.0 Clusius College Sinds het schooljaar 2014 - 2015 is het Clusius College bezig met een nieuw integraal studie- en loopbaan begeleidingsprogramma (SLB-programma). Aanleiding hiervoor is de continu veranderende arbeidsmarkt, waarin je het met alleen vakspecifieke vaardigheden steeds moeilijker krijgt. Belangrijk is het kennen en benutten van je eigen kwaliteiten [...]

2017-02-18T15:45:00+02:0021 februari 2016|Tags: |

Leren doe je in de praktijk

Leren doe je in de praktijk Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Koen Dingemans Koen Dingemans (OTIB) reageert met zijn column op de column van Bas Vink en Jan de Jong (GO College).  Er is bij ons opnieuw een kindje op komst, en dus moet er verbouwd worden. Een nieuwe kamer erbij, met alle [...]

2017-02-18T15:44:16+02:0021 februari 2016|Tags: |

Ecbo & 21ste-eeuwse vaardigheden

Het vervolg in 2016 Ecbo zal ook in 2016 onderzoek rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, ontwikkelen en verspreiden. Hieronder vindt u een overzicht van activiteiten. Slowscan Met onderwijsteams wordt de slowscan uitgevoerd om in 2 uur de onderwijsaandacht voor de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart te brengen. [...]

2016-12-22T13:37:55+02:005 februari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Twaalf “21ste-eeuwse vaardigheden” voor de mbo’er van straks

Persbericht Op donderdag 4 februari presenteren onderzoekers Ingrid Christoffels en Pieter Baay hun publicatie De toekomst begint vandaag. Zij laten twaalf vaardigheden zien die leerlingen op het mbo moeten leren om toekomst-proof te zijn. Het mbo is daarmee nét anders dan andere onderwijssectoren als po en vo. Dé vaardigheid van de toekomst is [...]

2016-12-22T13:53:02+02:001 februari 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Waar staat de meterkast?

Waar staat de meterkast? Gastcolumn 21ste-eeuwse vaardigheden: Bas Vink en Jan de Jong “Waar staat de meterkast?” Dat is het eerste dat hij hoort nadat hij de voordeur heeft geopend. Na een gastvrije “goedenavond” terug te hebben gegeven, wijst meneer de Jong de storingsmonteur de plek waar het probleem nader geïnspecteerd [...]

2017-02-18T15:43:31+02:0021 januari 2016|Tags: |

Learning-on-the-job

Learning-on-the-job Medtronic en ROC Leeuwenborgh Eén context waarin 21ste-eeuwse vaardigheden meer onderwijsaandacht kunnen krijgen, is de beroepscontext in een authentieke leeromgeving. De bbl-opleiding die ROC Leeuwenborgh in samenwerking met Medtronic hebben vormgegeven, is hier een mooi voorbeeld van. In 2014 is Medtronic, leverancier van medische technologie (medical devices), in samenwerking met [...]

2017-02-18T15:45:53+02:0021 januari 2016|Tags: |