‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Home/‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’
‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’2018-05-29T20:20:45+02:00

Project omschrijving

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

Auteur(s): Karel Kans, Denise Bijman, Barbara Marcelis
Publicatiedatum: maart 2018

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

ROC Midden Nederland (ROC MN) biedt in het Gezondheidszorg College de opleiding Maatschappelijke Zorg (MZ) aan, waarin studenten opgeleid worden tot persoonlijk begeleiders. De opleiding is gericht op onder meer de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, zorg voor thuis- en daklozen en verslavingszorg. Tevens heeft ROC MN een opleiding Sociaal Werk (SW), die wordt gegeven aan het Welzijn College. Hierin worden studenten opgeleid om mensen te kunnen ondersteunen in het oplossen van en omgaan met problemen in het dagelijks leven. De opleiding heeft twee uitstroomrichtingen: ‘sociaal cultureel werk’ en ‘sociaal maatschappelijke dienstverlening’.

Bewegingen op de arbeidsmarkt van de zorg

Beide opleidingen zien bewegingen op de arbeidsmarkt. De opleiding MZ constateert dat er vanuit werkgevers behoefte is aan breed opgeleide professionals die niet alleen de cliënten kunnen begeleiden op het gebied van zorg, wonen en dagbesteding. De opleiding SW heeft te maken met een werkveld waar zich veel veranderingen voordoen in het kader van de WMO. Activiteiten die verschuiven daardoor voor een deel naar andere organisaties, waaronder zorginstellingen met activiteiten op het grensvlak van zorg- en welzijn.

De vraag is wat dit voor beide opleidingen betekent: groeien de werkvelden van beide opleidingen naar elkaar toe? En wat betekent dat voor de eisen die werkgevers aan gediplomeerden stellen?

Arbeidsmarktonderzoek

ROC Midden Nederland wil de vraag van de regionale arbeidsmarkt leidend laten zijn. Door ecbo is een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd onder werkgevers. Het betreft enerzijds zorginstellingen gericht op onder meer gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg voor thuis- en daklozen en verslavingszorg. Anderzijds is gesproken met welzijnsorganisaties, zoals de buurtteams in Utrecht.

Het onderzoek gaat in op ontwikkelingen die zich voordoen in het werkveld van medewerkers met een MZ- of SW-achtergrond, wat die voor hun beroepsuitoefening betekenen en welke competenties zij nodig hebben om goed inzetbaar te blijven. Er is aandacht voor het soort functies waarvoor zij in aanmerking komen en de omvang van de werkgelegenheid voor deze groep. Tot slot wordt ingegaan op de betekenis van deze ontwikkelingen voor de opleidingen.

Twee verschillende werkvelden, twee verschillende opleidingen

Er kan niet gesteld worden dat beide opleidingen naar elkaar toe groeien. Veel veranderingen hebben ermee te maken dat zorgvragers steeds langer thuis blijven, wat consequenties heeft voor de zorg die thuis geleverd kan worden, maar ook voor de intensiteit van de gevraagde zorg in de instellingen. Zo wordt de zorgcompetent voor gediplomeerden die in de zorg gaan werken steeds belangrijker. Hierbij wordt ook opgemerkt dat voor gediplomeerden MZ de zorg de voornaamste werkgever is. Voor gediplomeerden SW geldt dit minder: zij hebben een diversere uitstroom naar de arbeidsmarkt. Ook kiest een belangrijk deel van hen voor een vervolgopleiding in het hbo.

Het onderzoeksrapport is niet openbaar. Wilt u de publicatie inzien? Neem dan contact op met Karel Kans: karel.kans@refernet.nl. 

Maatschappelijke zorg ROC Midden Nederland
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T13:44:15+02:00

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.
2017-10-12T09:20:13+02:00

De toekomst van vakmanschap

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek in opdracht van NRO, uitgevoerd door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

2018-07-26T09:26:10+02:00

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 5

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Gerelateerd nieuws

1210, 2017

Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

By |12 oktober 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: |Reacties uitgeschakeld voor Specialistische vakmensen hebben de beste kansen op arbeidsmarkt

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

1809, 2017

Kennisatelier – Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen

By |18 september 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: |Reacties uitgeschakeld voor Kennisatelier – Ontwerp het beroepsonderwijs van morgen

Meld je nu aan

Platform Opleider2025 verbindt opleiders en praktijkbegeleiders in het mbo die samen dit mooie onderwijs vormgeven. Ecbo organiseert in samenwerking met Platform Opleider2025 dit Kennisatelier. Het biedt opleiders en praktijkbegeleiders tools en handvatten om ze te ondersteunen bij het ontwerpen van beroepsgericht onderwijs.
1506, 2017

Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

By |15 juni 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , |Reacties uitgeschakeld voor Opleiden voor een dynamisch beroep: organiseren en professionaliseren voor responsiviteit

Onderzoeksvoorstel binnen thema dynamische arbeidsmarkt is gehonoreerd

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling van een responsief protocol opgepakt door een consortium van Gelderse mbo-instellingen. De aansluiting tussen mbo-opleidingen en werkveld staat onder druk door snelle maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Docenten(-teams) moeten responsief zijn ten opzichte van die ontwikkelingen: actueel beroepsonderwijs vraagt samenwerking met het werkveld om de opleidingen adaptief in te richten.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]