Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

Home/Tussenevaluatie Sectorplannen 2017
Tussenevaluatie Sectorplannen 20172018-04-17T13:44:15+02:00

Project omschrijving

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Auteur(s): Siemen van der Werf (SEO), Karel Kans (ecbo), Jelle Zwetsloot (SEO), Joris Cuppen, Rozemarijn van Toly, Alieke Hofland (ecbo), Arjan Heyma (SEO)
Publicatiedatum: november 2017

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

Eind 2013 is de subsidieregeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

De tot en met augustus 2017 afgeronde sectorplannen hebben ruim 181 duizend deelnemers ondersteund. Dit is 70 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal deelnemers. De sectorplannen hebben vooral tot versterking van de arbeidsmarktpositie voor deelnemende werknemers geleid. De vorm van de Regeling cofinanciering sectorplannen heeft enerzijds geleid tot meer draagvlak voor maatregelen en samenwerking tussen sociale partners, anderzijds heeft het vooral de goed georganiseerde sectoren in staat gesteld deel te nemen.

De eerste tussenevaluatie van de sectorplannen laat zien dat de effecten van de tot eind augustus 2017 afgeronde sectorplannen zich vooral voordoen op individueel niveau, voor deelnemende werknemers die bijvoorbeeld scholing hebben gehad of begeleid zijn naar een nieuwe baan. Op macroniveau blijken de sectorplannen op korte termijn minder effectief. Dat komt omdat de uitvoering van de plannen vertraging opliep, waardoor veel maatregelen pas aan het eind van de crisis zijn uitgevoerd.

Het subsidie-instrument heeft in brede zin tot versterking van de arbeidsmarkt geleid. Zonder overheidssubsidie hadden veel maatregelen niet bestaan en waren veel andere op kleinere schaal uitgevoerd en de gevolgen voor individuele deelnemers zijn positief geweest.

Het doel van het overbruggen van de crisis is slechts in beperkte mate bereikt. De sectorplannen
hebben voor financiering gezorgd voor maatregelen waar vanwege de crisis bij werkgevers en
sectorfondsen niet voldoende geld voor beschikbaar was. Het belangrijkste hierbij is de financiering
die de sectorplannen hebben geleverd voor extra leerwerkplekken. Hierdoor hebben bedrijven ondanks de crisis de instroom van nieuw personeel op peil kunnen houden en hebben bbl-leerlingen een leerwerkplek kunnen vinden en zo hun opleiding kunnen afronden.

Voorafgaand aan de verschijning van de eerste tussenevaluatie is in vijf quickscans gerapporteerd over de voortgang van sectorplannen:

Tussenevaluatie sectorplannen 2017
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747

Gerelateerde publicaties

2019-01-09T20:44:43+02:00

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

De rekentoetsen voor leerlingen met ernstige rekenproblemen (ER)

Het einddoel van het rekenonderwijs is om leerlingen op te leiden zodat ze adequaat kunnen omgaan met rekenkundige informatie in het (vervolg)onderwijs en in het dagelijks leven. Met de invoering van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is in 2010 voor alle onderwijssectoren vastgelegd wat leerlingen minimaal moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen.
2017-11-22T15:30:50+02:00

Slowscan ROC Friese Poort

21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

De aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden is de laatste jaren gegroeid. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn helemaal niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. Deze vaardigheden worden belangrijker dankzij een veranderende arbeidsmarkt en samenleving.
2017-12-10T12:16:18+02:00

De waarde(n) van brede vorming

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert zo de brede vorming van studenten. Daarbij reflecteren studenten vanuit een Bildungsdenken op wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan.

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

By |15 januari 2019|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.
2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

By |23 juli 2018|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.
1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By |19 december 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]