Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Home/Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk
Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk2017-10-04T21:49:20+02:00

Project omschrijving

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk

Auteur(s): Anneke Westerhuis m.m.v.  Metje Jantje Groeneveld en Hester Smulders
Publicatiedatum: juni 2017

In Nederland is de inrichting van het beroepsonderwijs onderwerp van discussie nu banen met routinematige taken, waar de nadruk ligt op feitelijke en procedurele kennis, plaats maken voor banen die meer anticipatie, creativiteit en sociale interactie vragen en nadruk ligt op conceptuele kennis. Vraagt dit heroverweging van de beroepsgerichtheid van opleidingen? En hoe te reageren op de vraag naar opgeleiden met een hoger kwalificatieniveau? Hoe blijft beroepsonderwijs aan jongeren een aantrekkelijk toekomstperspectief bieden?

In discussie over de toekomst van het mbo wordt vaak het begrip vakmanschap gebruikt; welk vakmanschap moet in beroepsonderwijs worden ontwikkeld? Voor de een staat vakmanschap voor het ontwikkelen van goed opgeleide en breed inzetbare en flexibele mensen. Met hun 21e-eeuwse vaardigheden dragen ze bij aan de ontwikkeling van een lerende economie. Voor de ander staat vakmanschap gelijk aan de ontwikkeling van specialistische kennis en vaardigheden en een eigen beroepsidentiteit; innovatiekracht en groei zijn afhankelijk van hooggespecialiseerde vakkrachten. Weer een andere visie benadrukt het praktische karakter van vakmanschap en reserveert de term voor programma’s waarin leerlingen aan de onderkant van het onderwijsgebouw hun praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen. Vakmanschap als toeleidingsroute voor een specifieke groep lager opgeleiden naar een specifiek arbeidsmarktsegment.

Verschillende visies

Vakmanschap refereert aan een visie op het type beroepsbeoefenaren dat het beroepsonderwijs zou moeten afleveren. Deze visie wordt onderbouwd met een inschatting van de richting waarin de economie zich ontwikkelt, maar kan ook betrekking hebben op een specifieke groep leerlingen of een arbeidsmarktsegment. Biedt het concept, gezien het verschil in visies, wel aanknopingspunten voor een eenduidige inrichting van het beroepsonderwijs?

Onderzoek naar de toekomst van vakmanschap

In de afgelopen twee jaren heeft een consortium bestaande uit ROA, AISSR, Kohnstamm Instituut en ecbo onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van vakmanschap. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het project heeft in totaal dertien publicaties opgeleverd (referentie).

Visie op vakmanschap in andere landen

In een van die studies is nagegaan hoe in andere landen discussies over vakmanschap verlopen en of ook daar verschillende visies op vakmanschap bestaan. Het blijkt dat ook in Duitsland en Frankrijk de invulling vakmanschap doorgaans normatief is. In tegenstelling tot Nederland is in deze landen in het beroepsonderwijs slechts éen visie dominant. Goed beroepsonderwijs is in Duitsland synoniem voor specialistisch vakmanschap, zoals dat is gedefinieerd door de sociale partners. In Frankrijk ligt de focus -als gevolg van de grote invloed van de nationale overheid- vooral op breed vakmanschap. Het nadeel van deze top-down gestuurde invulling is dat er weinig ruimte is voor de erkenning van andere vormen van beroepsuitoefening als vakmanschap. Praktisch vakmanschap wordt in Duitsland niet gezien als wenselijke invulling van een beroepsopleiding. Het bestaat, maar duaal beroepsonderwijs leidt er niet voor op. En in Frankrijk heeft de eenzijdige brede invulling van het begrip een tegenbeweging in het bedrijfsleven opgeroepen in de vorm van een concurrerend aanbod van functie specifieke beroepsopleidingen. Nederland kenmerkt zich door een pragmatische benadering. In het mbo komen alle typen vakmanschap voor. Ze bestaan naast elkaar. Het format van de kwalificatiedossiers biedt voldoende ruimt aan betrokkenen om er een eigen invulling te geven. En misschien belangrijker, de inhoud van de dossiers heeft vaak een compromiskarakter en wordt niet geselecteerd op basis van een uitgesproken visie op vakmanschap. Het is ook de vraag, gezien de voorbeelden van Duitsland en Frankrijk, of dat erg is…..

Opleiden voor vakmanschap in Nederland, Duitsland en Frankrijk
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerde publicaties

2019-02-06T23:24:01+02:00

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.
2018-07-26T16:41:09+02:00

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.
2018-05-29T20:20:45+02:00

‘We laten de regionale arbeidsmarkt leidend zijn’

Werken op de grens van zorg en welzijn. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor mbo’ers Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk

De arbeidsmarkt in de zorg is volop in beweging. Scholen die zorgopleidingen aanbieden streven ernaar zo goed mogelijk mee te bewegen. Ecbo onderzocht hoe de werkvelden van twee zorgopleidingen van ROC Midden Nederland zich ontwikkelen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Wat is de behoefte van werkgevers in de regio en wat betekent dit voor het profiel van beide opleidingen?

Gerelateerd nieuws

1501, 2019

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

By |15 januari 2019|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.
2307, 2018

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

By |23 juli 2018|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , |Reacties uitgeschakeld voor Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 6 – Evaluatie sectorplannen

De voortgang van de sectorplannen wordt bijgehouden door middel van zogenoemde quickscans, uitgevoerd door SEO Economisch onderzoek en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). Op 5 juli is de zesde en laatste quickscan opgeleverd.
1912, 2017

Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

By |19 december 2017|Categorieën: Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste tussenevaluatie sectorplannen verschenen

Rapport aangeboden aan de Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]