Maatwerk en doorstroom

Home/Maatwerk en doorstroom
Maatwerk en doorstroom2018-03-18T12:46:49+02:00

Project omschrijving

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

Auteur(s): Joris Brekelmans (ecbo), Erik Fleur (DUO), Tanya Beliaeva (DUO), Rozemarijn van Toly (ecbo)
Publicatiedatum: juni 2017

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Geen twee leerlingen zijn hetzelfde, uiteraard ook niet binnen de afzonderlijke opleidingsniveaus in het voortgezet onderwijs. Om allerlei redenen ontstaat diversiteit, zoals door (taal)achterstanden, individuele talenten op specifieke vakken, of door onderplaatsing als gevolg van de sociale achtergrond van de leerling. Het is aan het onderwijs om op deze diversiteit in te spelen, onder meer door flexibilisering. Een van de mogelijkheden daarvoor is maatwerk in het diplomaniveau. Dat kan door bepaalde vakken op een hoger niveau af te ronden.

Doorstroomanalyses en interviews

Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma. Wordt deze door alle leerlingen die er baat bij kunnen hebben gebruikt? En wat levert het op in het vervolgonderwijs? Hoe kan maatwerk in de doorstroom bevorderd worden? Om hier zicht op te krijgen analyseerden we BRON-data en interviewden we vmbo- en mbo-opleidingen.

Een wereld te winnen

Er blijkt nog een wereld te winnen voor het maatwerkdiploma. Een achtste tot een tiende van de geslaagden blijkt uit te blinken of achter te blijven in een bepaald vak. Toch wordt de mogelijkheid om een vak op hoger niveau af te ronden nog weinig gebruikt, met name in vmbo-gt. Tegelijkertijd blijkt het maatwerkdiploma leerlingen wel een voordeel te geven in de doorstroom. Bijvoorbeeld: geslaagden vmbo-bb met een vak op kb-niveau stromen vaker dan gemiddeld door naar mbo-niveau 3. Dat geldt niet voor vmbo-bb-leerlingen die uitblinken in een vak maar dit niet met een maatwerkdiploma hebben afgerond. Hetzelfde geldt ook voor vmbo-kb’ers en de doorstroom naar niveau 4.

Maatwerk in de doorstroom?

In de BRON-data is dus te zien dat een maatwerkdiploma wat oplevert in de verdere onderwijsloopbaan. Toch blijkt uit gesprekken met vmbo-decanen en intakecoördinatoren van mbo-opleidingen dat in het mbo in het algemeen voorzichtig geplaatst wordt. Op vmbo-scholen ziet men echter vaak meer potentie voor doorstromers met een maatwerkdiploma. Intensievere afstemming tussen vmbo en mbo is nodig om flexibiliteit in de vo-examens ook in het vervolgonderwijs waarde te geven. Dat geldt zeker als het maatwerkdiploma gangbaarder wordt.

Maatwerk en doorstroom
Download publicatie
Aanvragen publicatie

Onderzoeker(s)

Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967

Gerelateerde publicaties

2018-04-17T18:28:38+02:00

Evaluatie nieuwe bekostiging vavo

In opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ecbo heeft in opdracht van het ministerie van OCW een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de wijziging in de bekostiging van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Over het algemeen heeft de wijziging in de bekostiging van het vavo positief uitgepakt: het aanbod is behouden gebleven, de invloed van de gemeente op het toelatingsbeleid is verdwenen en de toegankelijkheid is gewaarborgd. Aandachtspunten zijn de kleinere instellingen en het groeiend aantal zorgleerlingen die drukken op de infrastructuur en bekostiging van het vavo.
2018-03-08T14:46:58+02:00

Implementatie doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

Derde monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes

In het afgelopen schooljaar 2016-2017 is het aantal lopende vakmanschap-, technologie- en beroepsroutes bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor (202 versus 109). Zowel na één als na twee jaar in een technologieroute blijkt er minder voortijdig schoolverlaten (vsv) plaats te vinden dan buiten de route. Bij de vakmanschaproute zijn de resultaten minder eenduidig.
2018-03-18T12:46:49+02:00

Maatwerk en doorstroom

Maatwerkdiploma’s in het voortgezet onderwijs en doorstroom naar vervolgonderwijs

De leerlingpopulatie in het voortgezet onderwijs wordt diverser. Het is aan het onderwijs om op diversiteit van leerlingen in te spelen, bijvoorbeeld door maatwerk in het diplomaniveau. De leerling kan dan bepaalde vakken op een hoger niveau afronden. Ecbo en DUO deden onderzoek naar de potentie van deze vorm van een maatwerkdiploma.

Gerelateerd nieuws

410, 2018

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

By |4 oktober 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

Monitor Programma Sterk beroepsonderwijs 2018-2021 van start!

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs. Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.
409, 2018

Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

By |4 september 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Label: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Ecbo professionaliseringspartner in drie nieuwe langlopende praktijkgerichte onderzoeken

Thema's onderwijsvernieuwing en professionalisering

Drie onderzoeksprojecten waarin ecbo participeert zijn geselecteerd door de Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek van het NRO. Lees hieronder om welke onderzoeksprojecten het gaat.
1201, 2018

Vacature: Stagiairs m/v

By |12 januari 2018|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom|Reacties uitgeschakeld voor Vacature: Stagiairs m/v

Stagiairs m/v

Wil je een onderzoekstage lopen bij dé toonaangevende partner in leren? Ben je benieuwd hoe onderzoek met de onderwijspraktijk wordt ingevuld, wil je dat jouw werk niet in de bureaula verdwijnt en lijkt het je leuk om te werken in een onderzoeksteam? Reageer!

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]