Inventarisatie bedrijfsscholen

Home/Inventarisatie bedrijfsscholen
Inventarisatie bedrijfsscholen2019-10-14T10:44:47+02:00

Project omschrijving

Inventarisatie bedrijfsscholen

Auteurs: Patricia Brouwer & José Hermanussen (Expertisecentrum Beroepsonderwijs), Rob Vink (IVA Onderwijs), Jannet Doppenberg (Hogeschool van Amsterdam), Jef van den Hout (Eindhoven School of Education), Carlos van Kan (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)

I.s.m. Rob Hazelhoff (ROC van Twente), Piet Jan Kuipers & André Pierik (Rijn IJssel), Wim Diender & Louise van de Beerekamp (Deltion College), Marente Schnoing (MBO Utrecht), Maurice Koster (Helicon)

Publicatiedatum: mei 2019

NRO-project 405-15-621. Dit project is gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Inventarisatie bedrijfsscholen

Net verschenen: een onderzoek naar bedrijfsscholen voor het Ministerie van OCW, als bijlage bij de kamerbrief voortgang leven lang ontwikkelen.

Inleiding
Vraag was hoeveel bedrijfsscholen er zijn en welke belemmeringen men ervaart. Aanleiding voor het onderzoek was de motie van Wiersma en Van den Hul over onderzoek naar en ondersteuning van bedrijfsscholen (30 oktober 2018).

Wat verstaan we onder een bedrijfsschool? De bedrijfsscholen in dit rapport leiden op voor een mbo-diploma; er is dus altijd sprake van een samenwerkingsverband met mbo-instellingen. In het onderzoek zijn we 148 bedrijfsscholen op het spoor gekomen. Daarvan zijn er 82 een individuele bedrijfsschool (de bedrijfsschool leidt op voor personeel van het eigen bedrijf) en 63 een collectieve bedrijfsschool (meerdere bedrijven hebben zich verbonden aan de bedrijfsschool). Bedrijfsscholen zijn met name terug te vinden in de technische sectoren en leiden personeel op via de bbl-route. De geschatte instroom is 7.000 tot 12.000 studenten per jaar. Voorwaarde voor de continuering van bedrijfsscholen is voldoende stabiliteit in de subsidieregeling praktijkleren.

De inventarisatie is via verschillende wegen bewandeld: via websearch en het benaderen van contactpersonen van O&O-fondsen, branches, SBB en mbo-instellingen. Zes bedrijfsscholen zijn diepgaander beschreven op aspecten als ontstaansreden, samenwerkingspartners, organisatie en inrichting van het leerproces, financiering en ervaren belemmeringen. Aansluitend gingen in drie regiotafels vertegenwoordigers van de bedrijfsscholen in gesprek over ontstaansredenen, voor- en nadelen van bedrijfsscholen en ervaren belemmeringen.

Ecbo voerde het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van OCW.

Download hier de publicatie.

Download publicatie

Contact

Hester Smulders
Hester SmuldersManager onderzoeker
06-53749282

Gerelateerde publicaties

Naast deze studie zijn ook enkele essays opgesteld over de kennisinfrastructuur in Australië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. José Hermanussen en Trudy Moerkamp hebben bovendien een afzonderlijke publicatie gemaakt over innovatie van werkprocessen bij de jeugdzorg, de politie en de gezondheidszorg. Deze studies zijn ontsloten via de website van ecbo.

2019-10-25T12:21:16+02:00

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Nederlanders zijn enthousiast over het idee van een digitale portal over scholingsmogelijkheden, die van overheidswege wordt ingericht. Dat neemt niet weg dat voor een belangrijke groep mensen zo’n portal niet het beste instrument is om de deelname aan scholing dichterbij te brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat ecbo en CentERdata hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.
2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

By |10 september 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Label: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

By |16 juli 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Label: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]