De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo

Home/De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo
De ‘blik van buiten’: kennisinfrastructuur en professionalisering van het mbo2019-02-27T12:21:33+02:00

Project omschrijving

De ‘blik van buiten’: de kennisinfrastructuur en professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs

Een analyse van vier sectoren

Auteur(s): Marc van der Meer en Ellen Verheijen
Publicatiedatum: mei 2018

De ‘blik van buiten’: de kennisinfrastructuur en professionalisering van het middelbaar beroepsonderwijs

Een analyse van vier sectoren

Deze studie bespreekt de onderlinge wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en beleid in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat is in de kern een heel dynamisch vraagstuk, dat gericht is op de verbetering van de onderwijspraktijk.

De essays zijn oorspronkelijk in 2012 geschreven en zijn vervolgens herzien in 2015/16, waarbij alle auteurs tot de conclusie kwamen dat de  kennisinfrastructuur onder invloed van budgettaire verschuivingen en de introductie van nieuwe publiek-private samenwerkingen voortdurend sterk verandert. De casestudies zijn exemplarisch voor de wijze waarop op dat moment in de sector werd  gedacht over kennisontwikkeling. Vervolgens is een nieuwe inleiding bij de tekst geschreven, die tevens relevant is in het licht van de bevindingen van het Sectorplan Onderwijswetenschappen en de Nationale Wetenschapsagenda van de VSNU, waar de positie van het mbo naar onze inschatting nogal marginaal is.

Download publicatie

Contact

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605

Gerelateerde publicaties

Naast deze studie zijn ook enkele essays opgesteld over de kennisinfrastructuur in Australië, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. José Hermanussen en Trudy Moerkamp hebben bovendien een afzonderlijke publicatie gemaakt over innovatie van werkprocessen bij de jeugdzorg, de politie en de gezondheidszorg. Deze studies zijn ontsloten via de website van ecbo.

2019-10-25T12:21:16+02:00

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Nederlanders zijn enthousiast over het idee van een digitale portal over scholingsmogelijkheden, die van overheidswege wordt ingericht. Dat neemt niet weg dat voor een belangrijke groep mensen zo’n portal niet het beste instrument is om de deelname aan scholing dichterbij te brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat ecbo en CentERdata hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.
2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.

Gerelateerd nieuws

1009, 2019

Motiveren van laaggeletterden

By |10 september 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Label: , |Reacties uitgeschakeld voor Motiveren van laaggeletterden

Een literatuurstudie naar succesvolle interventies. In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen volwassenen moeite met taal en rekenen. Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is een 2-jarig onderzoek uitgevoerd dat een bijdrage moet leveren aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

1607, 2019

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

By |16 juli 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Label: , |Reacties uitgeschakeld voor Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

Gerelateerde bijeenkomsten

Heeft u een vraag aan ons?

[recaptcha]