Webinars

Ecbo organiseert webinars, oftewel: online seminars, voor onderwijsprofessionals die meer willen weten over een specifiek thema. Van docent tot directeur, van beleidsmaker tot onderzoeker. De webinars worden gepresenteerd door experts op het thema en kunnen door deelnemers online gevolgd worden.

Het makkelijke van een webinar is dat deelnemers deze live online uitzendingen vanuit huis of vanaf de werkplek kunnen volgen. Bovendien kan het webinar daarna op elk gewenst moment worden terug gekeken. Deelnemers kunnen ook actief meedoen met het webinar, via de live polls en de chatfunctie ontstaat er live interactie tussen de presentatoren en het publiek dat de uitzending live volgt.

Canon beroepsonderwijs

Bij de Canon beroepsonderwijs kunnen professionals in het beroepsonderwijs een verzameling thematisch artikelen vinden. Experts uit onderzoek, beleid en het werkveld dragen bij aan deze verzameling door goed onderbouwde, actuele en praktijkgerichte artikelen te schrijven. De thema’s zijn gegrepen uit de dagelijkse praktijk van het beroepsonderwijs. Bij elk artikel beschrijft de auteur op toegankelijke wijze wat er uit onderzoek bekend is over een specifiek thema. Zo maakt de Canon beroepsonderwijs een verbinding tussen onderzoek en praktijk. Op de website worden de artikelen in een tiental categorieën geordend voor een handig overzicht. Elk artikel sluit af met verwijzingen naar literatuur en betrokken deskundigen.

www.canonberoepsonderwijs.nl

Bvekennis

Bvekennis.nl is een digitale database voor gebruikers die de bronnen zelf willen raadplegen. Op de website vindt de gebruiker publiek toegankelijke kennis over het beroepsonderwijs. Bvekennis documenteert onderzoeksrapporten, statistieken en relevante beleidsnota’s op terrein van het beroepsonderwijs. Alle publicaties in bvekennis zijn thematisch gerangschikt, full text doorzoekbaar en eenvoudig opvraagbaar.

Naast deze publicaties bevat de database informatie over organisaties die onderzoek doen of data publiceren rondom het beroepsonderwijs, monitors met informatie over en links naar datapublicaties en onderzoeken die gedurende langere tijd periodiek worden herhaald over thema’s gerelateerd aan de bve-sector, en bronwebsites waarop data en onderzoeksinformatie worden gepubliceerd over thema’s gerelateerd aan de bve-sector. Bvekennis.nl – hét kennisknooppunt voor de bve-sector – is een initiatief van ecbo en het ministerie van OCW.

www.bvekennis.nl

Kennisrotonde

Bij de kennisrotonde kunnen professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs onderwijsvragen stellen. Kennismakelaars gaan aan de slag met deze vragen en zorgen voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord. Het antwoord wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek.

Voor vragen over het mbo is onderzoeker Ingrid Christoffels de kennismakelaar bij de Kennisrotonde.

https://www.nro.nl/kennisrotonde/

Wegwijzer onderwijs-onderzoek

Werk je in het onderwijs? Als leraar, stagiair, teamleider, coördinator of in een andere functie? En wil je je onderwijs verrijken met kennis uit onderwijsonderzoek? Dan vind je bij de Wegwijzer onderwijsonderzoek van het NRO mogelijkheden om artikelen te vinden, onderwijskennis uit te wisselen, een onderwijsvraag te stellen en meer. De hierboven beschreven Kennisrotonde maakt deel uit van de Wegwijzer onderwijsonderzoek.

Naast de Kennisrotonde waar professionals hun onderwijsvraag kunnen stellen, bevat de Wegwijzer onderwijsonderzoek diverse wegen voor professionals om hun onderwijskennis te verrijken:

https://www.nro.nl/wegwijzer/ 

In de wegwijzer zit de NRO Kennisportal Onderwijs, waar in ruim 20 databases en websites met informatie uit onderwijsonderzoek gezocht kan worden. Het geeft een overzicht van voorzieningen die leraren kunnen helpen bij het vinden, duiden en benutten van wetenschappelijke literatuur over onderwijsonderzoek en toegang tot onderzoeksresultaten. Je hebt de mogelijkheid om in contact te komen met anderen die ook werkzaam zijn in de praktijk, het beleid of onderzoek van onderwijs en de wegwijzer geeft je de mogelijkheid om op de hoogte te blijven door diverse mailings van het NRO.

nro