Netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs

Het netwerk van lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als  in de relatie met het bedrijfsleven.

Het netwerk beoogt bij te dragen aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet zij door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.

Nieuws

Onderzoekende (master)docenten, practoren en lectoren in het mbo: het perfecte huwelijk?!

Verslag van de preconferentie onderzoek in het mbo op de CvI conferentie in Leeuwarden

Door: Niek van den Berg (tekst), Jorick Scheerens en De Clipjesfabriek (beeld).
Download hier het verslag in pdf.

Na twee preconferenties in 2016 en 2017 die georganiseerd waren vanuit de kenniskring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs, was voor de editie van 2018 een bredere groep met onder meer masteropgeleide docenten, practoren en lectoren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering.

De meer dan 85 deelnemers aan bij elkaar 14 rondetafels waren vooral docenten, docentonderzoekers, stafmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders uit het mbo. Bij de ‘positionerende opstart’ gingen beurtelings de mensen staan die hun relatie met onderzoek bij binnenkomst hadden gelabeld als verliefd, verloofd, getrouwd. Vervolgens ging iedereen naar aanleiding van een aantal startcases of in een ‘blind date’ (zie tekstkader) nader in gesprek over ieders verhouding tot onderzoek. Waar komen de vlinders in je buik vandaan? Wat maakt dat je van een bestendige relatie spreekt?

Lees meer

Harde noten gekraakt tijdens het mbo-debat met lectoren en hoogleraren

Op 1 februari 2018 organiseerde het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en ecbo een debat over de interventies in het mbo-onderwijs van de afgelopen jaren en hoe dit in de toekomst beter kan. Zo’n 100 deelnemers discussieerden bij Hogeschool Inholland in Amsterdam plenair en in kleine groepen over welke vormen van kennisuitwisseling productief zijn om een juister beeld over het beroepsonderwijs te creëren. Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, gaf tijdens de aftrap van de middag een politieke bespiegeling over hoe het mbo zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In het slotdebat lieten Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam), Marc van der Meer en Jorick Scheerens (Ieder mbo een Practoraat) hun licht schijnen over de laatste ontwikkelingen en discussies in het beroepsonderwijs. Centraal stond de vraag wat de positie van het mbo is in het maatschappelijke debat over onderwijs.

Lees meer.

Debatteer mee tijdens het debat over kennisuitwisseling in het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schreef daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide. Op 1 februari 2018 organiseert het netwerk samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs een debat over deze kennisuitwisseling.

Lees meer.

Visuele notulen preconferentie CvI-managementconferentie 2017

Als mbo-instellingen oplossingen zoeken voor hun praktijkproblemen en de lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs over onderzoekservaring beschikken dan moeten deze partijen bij elkaar worden gebracht. Dat was de opvatting van het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs.

Op 5 april 2017 gingen ruim 90 deelnemers (directie mbo van OCW, bestuurders en leidinggevenden uit het mbo, en hoogleraren, lectoren en (docent)onderzoekers in en om het mbo) op de CvI tijdens de nieuwe preconferentie volgens de methodiek van het ‘worldcafé’ met elkaar op zoek naar verbindingen die nog meer mbo-instellingen en hun samenwerkingspartners moesten inspireren om onderzoek een duurzame plek in hun organisatie te geven.

Lees hier de visuele notulen van de preconferentie.

Serie bijdragen aan ScienceGuide

Het mbo staat in het middelpunt van de belangstelling. Ondanks zijn omvang (bijna 500.000 studenten volgen middelbaar beroepsonderwijs op uiteenlopende niveaus) wordt deze onderwijssector lang niet altijd goed gekend. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schrijft daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide:

1. Een lerende instelling. Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam) en Marc van der Meer (Tilburg University).

2. Op zoek naar een constructief conflict. Marcel van der Klink (Zuyd Hogeschool) en Loek Nieuwenhuis (HAN).

3. Het mbo is altijd al responsief geweest. Jeroen Onstenk (Inholland) en Anneke Westerhuis (ecbo).

4. Naar betekenisvol leren. Peter den Boer en Frans Meijers.

5. Kansen voor onderzoek in het mbo. Henk Ritzen, Niek van den Berg en Peter den Boer.

6. Het innoveren van het leren. Marc Coenders (NHL Hogeschool) en Frank de Jong (Aeres Hogeschool).

7. Hybride routes om mbo-docent te worden. Niek van den Berg (Aeres Hogeschool Wageningen) en Elly de Bruijn (Hogeschool Utrecht, Open Universiteit).

8. Aan wie legt het mbo verantwoording af? Marc van der Meer (Tilburg University) en Loek Nieuwenhuis (HAN).

9. Een laklaag op een slechte ondergrond. Rob Martens (OU) en Niek van den Berg (Aeres Hogeschool).

10. Beroepsgerichte leerweg verdient upgrade. Chiel Renique en Anneke Westerhuis.

11. Verduurzaming onderzoek in (v)mbo vergt lange adem. Henk Ritzen (Saxion).

12. Besturen: van, voor en door leraren? Renée van Schoonhoven (VU) en Marc van der Meer (ReflecT-Tilburg Law School).

13. Academische werkplaats moet met en van mbo-docenten. Barbara Wijering – van Wijk, Elly de Bruijn en Ilya Zitter (Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht).

Lees ook

Onderzoekers in het mbo. Pop-up CvI Innovatiehuis voor professionals in het mbo die aan de slag willen/zijn met onderzoek in het mbo.

Het netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs heeft de volgende leden:

Naam Functie Organisatie
Dr. Niek van den Berg Lector Boundary crossing praktijken van opleiders en onderzoekers AERES Hogeschool
Dr. Peter den Boer Lector Keuzeprocessen ROC West Brabant
Prof. dr. Elly de Bruijn Bijzonder hoogleraar pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening

Lector Beroepsonderwijs en directeur kenniscentrum leren en innoveren

Open Universiteit

Hogeschool Utrecht

Dr. Marc Coenders Lector Wendbaar vakmanschap NHL Hogeschool
Dr. Ineke Delies Lector Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie Stenden Hogeschool/Alfa college
Dr. Louise Elffers Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad Hogeschool van Amsterdam
Dr. Frank de Jong Lector Responsief Onderwijs/Kenniscreatie en Ecologisch Intelligent Denken AERES Hogeschool
Dr. Ellen Klatter Lector Studiesucces

Lector versterking beroepsonderwijs

Hogeschool Rotterdam
Dr. Marcel van der Klink Lector Professionalisering van het onderwijs Zuyd Hogeschool
Prof. dr. Marinka Kuijpers Hoogleraar Leeromgeving en loopbanen in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs Open Universiteit
Dr. Yvonne Leeman Lector Pedagogische kwaliteit van het onderwijs Hogeschool Windesheim
Prof. dr. Rob Martens Hoogleraar Docent professionalisering

Wetenschappelijk directeur ecbo

Open Universiteit

Expertisecentrum beroepsonderwijs

Prof. dr. Marc van der Meer Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Universiteit van Tilburg
Prof. dr. Loek Nieuwenhuis Lector Beroepspedagogiek

Hoogleraar leven lang leren op de werkplek

Hogeschool van Arnhem/Nijmegen kenniscentrum kwaliteit van leren

Open Universiteit

Dr. Jeroen Onstenk Lector Geïntegreerd pedagogisch handelen Inholland Hogeschool
Dr. Henk Ritzen Lector Onderwijsarrangementen  in maatschappelijke context Saxion
Prof. dr. Renée van Schoonhoven Hoogleraar Onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs Vrije Universiteit
Dr. Frans de Vijlder Lector Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties Hogeschool van Arnhem/Nijmegen kenniscentrum de publieke zaak

Contact

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587

Stel uw vraag

[recaptcha]