MONITOR SOCIALE VEILIGHEID IN HET MBO

Scholen moeten studenten én werknemers een veilige omgeving kunnen bieden. De Monitor Sociale Veiligheid geeft mbo-scholen inzicht in de sociale veiligheid en de beleving ervan.

Uitkomsten Monitor Sociale Veiligheid

Het veiligheidsgevoel van mbo-studenten is voor het eerst in jaren afgenomen. Onder medewerkers van mbo-scholen is het veiligheidsgevoel onverminderd hoog. Studenten en medewerkers zijn overwegend tevreden over het veiligheidsbeleid op de scholen en ervaren de sfeer op mbo-scholen over het algemeen als goed. Dit blijkt uit de zevende Monitor Sociale Veiligheid, een landelijk representatief onderzoek onder studenten en medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs uitgevoerd door ecbo.

In de Publieksversie vindt u een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Daarnaast bestaat de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2017-2018 uit 3 onderzoeksrapporten.

Het persbericht over de Monitor Sociale Veiligheid kunt u hier nalezen.

Aanbod van Stichting School en Veiligheid

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Monitor Sociale Veiligheid, heeft de stichting School en Veiligheid (SSV) haar aanbod geordend. In dit document vindt u meer informatie over wat SSV voor uw school kan betekenen.

Ook Profiel heeft aandacht besteed aan de Monitor Sociale Veiligheid. Zie hier de link naar het artikel in Profiel.

De monitor

Van mbo-instellingen wordt verwacht dat zij een veilige omgeving voor studenten en personeel bieden. De Monitor Sociale Veiligheid geeft inzicht in de sociale veiligheid op mbo-instellingen.

Lees verder

Deelname & Aanmelden

De Monitor Sociale Veiligheid is in het najaar 2017 uitgevoerd, het is niet meer mogelijk uw instelling aan te melden voor deze editie. Interesse in een toekomstige deelname aan de monitor? Hier kunt u lezen welke voordelen deelname voor uw instelling heeft en hoe deelname in zijn werk gaat.

Hier kunt u ook de instructiefilm bekijken over de Monitor Sociale Veiligheid die op deelnemende scholen in de klas wordt vertoond.

Lees verder

Kennis

delen

Hier kunt u binnenkort de tussentijdse uitkomsten van de Monitor Sociale Veiligheid bekijken. Ook delen we hier relevant nieuws rondom het thema sociale veiligheid en het archief van de Monitor Sociale Veiligheid.

Lees verder

Team

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747

Contact

Heeft u vragen over de Monitor Sociale Veiligheid?
Neem voor meer informatie contact op met:

Karel Kans karel.kans@refernet.nl of Rozemarijn van Toly rozemarijn.vantoly@refernet.nl.