Leergang mbo

Al achttien jaar organiseert ecbo de Leergang mbo. De reeks van zeven seminars is bedoeld voor (beleids)-medewerkers die relatief nieuw zijn in het beroepsonderwijsveld. In de Leergang mbo krijgen ze een inhoudelijke introductie of kunnen deelnemers juist de diepte in gaan. Gastsprekers, allen experts op het gebied van het beroepsonderwijs, bieden deelnemers nieuwe of diepere inzichten in de actuele ontwikkelingen en de complexiteit van het beroepsonderwijs. Aan bod komt onder andere: bestel en beleid anno nu, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionaliteit van docenten en sturen op onderwijskwaliteit.

Lees meer over de Leergang mbo in 2019.

Netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs

Het netwerk van lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als  in de relatie met het bedrijfsleven.

Het netwerk beoogt bij te dragen aan een beter middelbaar beroepsonderwijs. Dit doet zij door over vraagstukken te publiceren en hierover het debat te organiseren.

Kenniskring innovatiemanagers

Vier maal per jaar komt een vaste groep deelnemers bijeen, voornamelijk (beleids)medewerkers van onderwijsinstellingen. De deelnemers delen kennis over actuele vraagstukken over het mbo.

Onder begeleiding van een moderator wisselen de deelnemers ervaringen uit met betrekking tot onderwijsinnovaties en verbeteringen, waarna ze een inhoudelijk thema verder uitdiepen. De thema’s die besproken worden zijn vraagstukken die de deelnemers zelf signaleren of worden aangedragen door gastsprekers. Van de Kenniskring wordt verslag gedaan in Dimensies, het papieren magazine van ecbo.