Kennisverspreiding

Home/Kennisverspreiding
Kennisverspreiding2019-01-22T12:17:16+02:00

Kennisverspreiding actueel

Kennis die niet circuleert bestaat niet

In samenwerking met verschillende partijen maakt ecbo kennis uit onderzoek toegankelijk en bruikbaar. Zo dragen wij bij aan het vernieuwen en verbeteren van het beroepsonderwijs

What’s new

Achtergrond en Verdieping

Achtergrond en verdieping

Leergangen en Netwerken

Leergangen en netwerken

Online

Online

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Actualiteit

Actualiteit

Actualiteit

Nieuwsbrieven

Op de hoogte blijven?

  • Flits! is onze maandelijkse nieuwsflits over bijeenkomsten, nieuwe publicaties en updates over onze activiteiten voor het mbo.
  • Signaal! attendeert u tweewekelijks op recent verschenen onderzoek en actuele beleidsmaatregelen in het beroepsonderwijs.
  • De maandelijkse themanieuwsbrief over 21ste-eeuwse vaardigheden verschijnt elke maand en bevat praktijkvoorbeelden, columns, recente onderzoeken, beleidsontwikkelingen en nieuws.

Twitter

Het twitteraccount @ecbo_signaal attendeert u op verschenen rapporten en nieuws relevant voor het beroepsonderwijs.

Lees verder

Bijeenkomsten

Donderdagmiddaglezing

U bent snel op de hoogte van uitkomsten van recent onderzoek door een bezoek aan de donderdagmiddaglezing. Na een korte presentatie kunt u met de onderzoeker (veelal promovendi of gepromoveerden) in gesprek. In een informele setting verkleinen we zo de afstand tussen wetenschap en praktijk.

Debatcafé

Een gefundeerde bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. Dat kan bij onze debatcafés. Over een actueel thema en op basis van onderzoek gaat gaat u met elkaar en met experts in discussie onder leiding van een professioneel debatleider.

Mbo Onderzoeksdag

Een tweejaarlijks terugkerend evenement voor en door onderzoekende mbo-docenten en stafleden. Tijdens deze dag wisselen plenaire sessies en workshops elkaar af. U kunt actief met de presentatoren in gesprek over het doen van onderzoek, de uitkomsten ervan en de mogelijke doorwerking in het (eigen) onderwijs. www.mboonderzoeksdag.nl

Lees verder

Leergangen en netwerken

Leergang mbo

Nieuw in de wereld van het mbo? Al vijftien jaar organiseert ecbo de Leergang mbo. In zeven seminars bieden gastsprekers een dieper inzicht in de actuele ontwikkelingen in en de complexiteit van het beroepsonderwijs. Aan bod komt onder andere: bestel en beleid anno nu, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionaliteit van docenten en sturen op onderwijskwaliteit.

Netwerk lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs

Het netwerk van lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken van het middelbaar beroepsonderwijs, en op de positie van het middelbaar beroepsonderwijs in zowel de onderwijsketen als  in de relatie met het bedrijfsleven.

Kenniskring innovatiemanagers

Vier keer per jaar komt een vaste groep deelnemers bijeen, voornamelijk
(beleids)medewerkers van roc’s en aoc’s. Zij wisselen ervaringen uit over
onderwijsinnovaties en -verbeteringen en diepen een inhoudelijk thema verder uit. Een verslag van de Kenniskring leest u in het magazine Dimensies.

Teacher in the lead

De leergang Teacher in the lead is speciaal ontwikkeld voor ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead; koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken. De deelnemer is mbo-opleider, en is verbonden aan een onderwijsinstelling.

Lees verder

Online

Webinars

In deze live online uitzendingen kunt u tegelijk met andere deelnemers
een lezing of presentatie vanuit huis of vanaf de werkplek volgen.
U kunt actief meedoen met het webinar via de live polls of de chatfunctie.

Canon beroepsonderwijs

Wat is er uit onderzoek bekend over een bepaald onderwerp?
Bij de Canon beroepsonderwijs vindt u onderwijsinhoudelijke themaartikelen, geschreven door experts, voor professionals in het beroepsonderwijs. Elk artikel sluit af met verwijzingen naar literatuur en betrokken deskundigen. www.canonberoepsonderwijs.nl

Bvekennis

Bvekennis.nl is hét digitale informatiepunt voor snelle en eenvoudige
toegang tot kennis over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Naast onderzoeksrapporten vindt u hier beleids- en visiedocumenten en links naar relevante sites. Alle documenten zijn full text doorzoekbaar. www.bvekennis.nl

Kennisrotonde

Bij de kennisrotonde kunnen professionals in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs onderwijsvragen stellen. Kennismakelaars gaan aan de slag met deze vragen en zorgen voor een wetenschappelijk onderbouwd antwoord. https://www.nro.nl/kennisrotonde/

Lees verder

Achtergrond en verdieping

Dimensies

Even lekker lezen? Elk kwartaal verschijnt Dimensies over een specifiek
thema in het beroepsonderwijs. In twee verdiepende artikelen leggen
we de verbinding tussen wetenschap en praktijk. In elk nummer komen zowel inhouds- als ervaringsdeskundigen aan het woord.
Abonneren kan hier

Kennisplankje

Het Kennisplankje geeft digitaal toegankelijke extra informatie/kennis rondom een specifiek thema, eerder in verbredende dan in verdiepende zin. Thema’s zijn gekoppeld aan ecbo-kennisverspreidingsbijeenkomsten, zoals donderdagmiddaglezingen, debatten en webinars.

Lees verder

Team

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605
Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594
Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093
Diana Ploegaert
Diana PloegaertOnderzoeksassistent
06-15699463
Annemiek Cox
Annemiek CoxExpert kennisverspreiding
06-23923798

Stel uw vraag

[recaptcha]
 
 
NRO - Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Kennisverspreiding beroepsonderwijs wordt uitgevoerd door ecbo
met financiering van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).