Donderdagmiddaglezing Jorrick Beckers

Home/Donderdagmiddaglezing Jorrick Beckers
Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Kijk hier de donderdagmiddaglezing van Jorrick Beckers terug

With a little help from my e-portfolio.
E-portfolio ondersteunt zelfsturend leren in het mbo

Tegenwoordig is het belangrijk dat je een leven lang leert. Zeker in het mbo is de urgentie van een leven lang leren evident, omdat vakkennis in een razendsnel tempo veroudert. Om buiten de schoolmuren zo efficiënt mogelijk te leren is het essentieel dat studenten zelfsturingsvaardigheden ontwikkelen. Vaardigheden zoals het 1) beoordelen van eigen prestaties op leertaken, 2) formuleren van verbeterpunten aan de hand van beoordelingen van eigen prestaties op leertaken en 3) selecteren van toekomstige leertaken die passen bij de leerbehoefte.

Elektronisch portfolio

In zijn promotieonderzoek heeft Jorrick Beckers (Fontys Hogeschool) onderzocht hoe het verwerven van deze vaardigheden ondersteund kan worden door inzet van een elektronisch portfolio. Via literatuuronderzoek heeft hij kansen en bedreigingen geïnventariseerd voor effectieve ondersteuning van zelfsturend leren met een elektronisch portfolio. Op basis hiervan ontwikkelde hij PERFLECT: een elektronisch portfolio specifiek gericht op gebruik in het mbo. In praktijkonderzoek heeft hij vervolgens gekeken of het gebruik van PERFLECT zou leiden tot een verbetering in zelfsturingsvaardigheden. De bevindingen van dit onderzoek zijn samengevat in zijn proefschrift: With a little help from my e-portfolio: Supporting students’ self-directed learning in senior vocational education.

Domile 15 maart

Op de donderdagmiddaglezing van 15 maart bespreekt Jorrick de uitkomsten van dit onderzoek. De focus ligt op de praktische implicaties voor de onderwijswereld. Aanvullend legt hij de verbinding met het hbo, waar hij inzichten uit zijn promotieonderzoek heeft gebruikt om een nieuw elektronisch portfolio te ontwikkelen dat wordt ingezet in de voltijds Master Sport- en Bewegingsonderwijs.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 15 maart, 15.30 – 17.30 uur (inloop 15.00 uur, drankje na afloop).
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (routebeschrijving)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: U kunt zich via deze link inschrijven.