Domile april 2019

Home/Domile april 2019
Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Donderdagmiddaglezing over leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk: kenmerken en ontwerpafwegingen

Hoe verbind je onderwijs en beroepspraktijk goed met elkaar? Dat is in het beroepsonderwijs een permanente uitdaging. Hier gaat Erica Bouw, onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht, op in tijdens de donderdagmiddaglezing van 18 april.

Een manier om dit te doen is leeromgevingen ontwerpen op de grens van school en werk. Op die grens zijn veel verschillende leeromgevingen te vinden zoals werkpleksimulaties, regionale leeromgevingen en hybride leeromgevingen, waarin werken en leren stevig met elkaar worden verbonden. Inmiddels is steeds meer bekend over het ontwerpen van leeromgevingen op de schoolwerkgrens. Onderbelicht is nog wat de onderscheidende kenmerken zijn tussen diverse soorten leeromgevingen op die grens en welke afwegingen een rol spelen tijdens het ontwerpproces.

Promotieonderzoek
Centraal bij de donderdagmiddaglezing staat het promotieonderzoek: Leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk. Een typologie van leeromgevingen in het beroepsonderwijs. Betrokken onderzoekers: Erica Bouw1,2, Ilya Zitter2 en, Elly de Bruijn1,2, Open Universiteit1; Hogeschool Utrecht2, lectoraat Beroepsonderwijs.

Beoogd eindresultaat van het promotieonderzoek is een typologie van leeromgevingen op de grens van school en de beroepspraktijk, met beschrijvingen van ideaaltypische leeromgevingen en bijbehorende ontwerpafwegingen. Het promotieonderzoek bestaat uit drie delen: 1) literatuuronderzoek, 2) casestudieonderzoek en 3) (focus)interviews met experts uit het beroepsonderwijs (vanuit onderzoek en praktijk). De eerste twee deelstudies zijn grotendeels afgerond. De derde deelstudie loopt nog. Tijdens de donderdagmiddaglezing deelt Bouw de voorlopige inzichten van de drie deelstudies.

De lezing
Deze donderdagmiddaglezing wordt een combinatie van kennisdeling en interactie. Eerst presenteert Bouw de inzichten die tot nu toe met het promotieonderzoek zijn opgedaan. Hierna gaat zij er graag met de deelnemers over in gesprek. Interessant om elkaar te spreken over welke kennis bruikbaar is om (meer) verbindingen te realiseren tussen school en het werkveld in het mbo. Deelnemers kunnen zo ideeën opdoen voor het (her)ontwerpen van leeromgevingen in de eigen onderwijspraktijk.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 18 april 2019, 15.30 – 17.00 uur (inloop 15.15 uur, drankje na afloop).
Locatie: Cursus en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht (routebeschrijving)
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rozemarijn van Toly.
Aanmelden: U kunt zich via deze link inschrijven. (Onze donderdagmiddaglezing op 18 april is volledig volgeboekt)