Boekpresentatie Sjoerd Karsten

Home/Boekpresentatie Sjoerd Karsten
Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta: een nuchtere balans van het mbo

Op dinsdag 12 april is de boekpresentatie van het nieuwe boek van Sjoerd Karsten: De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta. Een nuchtere balans van het mbo. 

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze presentatie. Sprekers met verschillende achtergronden – JOB (studenten), BVMBO (docenten), MBO Raad en OCW (beleid) – belichten hun kijk op het boek.

Over het boek

Zo’n veertig procent van de beroepsbevolking heeft een opleiding in het mbo gevolgd. Toch is het mbo voor velen nog een onbekend gebied. Wat weten wij er eigenlijk van? Hoe is het ontstaan? Hoe staat het er momenteel voor? Welk perspectief biedt het mbo aan jongeren?
De hoofdstroom in de Nederlandse onderwijsdelta geeft op deze en andere vragen nuchtere en soms verrassende antwoorden. In dit compacte maar complete boek komen alle belangrijke thema’s rond het mbo aan bod. Het schetst een beeld van de voorgeschiedenis van het mbo, de huidige stand van zaken en ook toekomstige ontwikkelingen.
De analyse is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en een honderdtal interviews met sleutelfiguren uit het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap. Actuele en heikele vraagstukken worden besproken: bestuurlijke problemen, professionaliteit van docenten, de variatie aan studenten en hun arbeidsmarktperspectieven.
Voor zowel de leek als de expert biedt het stof tot nadenken over de toekomst van het veelvormige mbo, waar het grootste deel van de jongeren onderwijs volgt.

Over de auteur

Sjoerd Karsten werkte als onderwijssocioloog aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. In Amsterdam was hij bijzonder hoogleraar beleid en organisatie beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en levenslang leren. Hij verrichtte een groot aantal onderzoeken naar actuele onderwerpen zoals sociale ongelijkheid, etnische segregatie en burgerschap en is een bekende expert in het mbo.

Praktische informatie

Datum: 12 april, 15.30-18.00 (borrel van 17.00-18.00)
Locatie: UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten): Domplein 4, Utrecht.
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Neem voor meer informatie contact op met Elke van Doorn.

Bij aankomst ontvangt u een exemplaar van het boek.