Donderdagmiddag- lezing

donderdagmiddaglezing

De donderdagmiddaglezingen zijn vooral bedoeld om onderwijsprofessionals (deelnemers) te laten kennisnemen van wetenschappelijk onderzoek en de kloof tussen de academische wereld en de praktijk van het beroepsonderwijs te verkleinen. Recente lezingen gingen over: Professionele ruimte van docententeams en Discriminatie op de stagemarkt.

Tijdens de donderdagmiddaglezingen geven veelal promovendi of net gepromoveerden een korte presentatie van hun onderzoek. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor de zaal om vragen te stellen en met de onderzoeker in gesprek te gaan.

Debatcafé

Jaarlijks organiseert ecbo op een aantal debatcafés. Een gastspreker geeft een korte inhoudelijke toelichting op een actueel thema, waarna de deelnemers aan de hand van stellingen met elkaar het debat voeren. Aan iedere bijeenkomst ligt recent onderzoek ten grondslag. Doel van het debat is om verschillende perspectieven op een actueel thema voor het voetlicht te brengen en scherpte te krijgen in argumentaties die ten grondslag liggen aan verschillen in opvattingen. Zo leveren we een gefundeerde bijdrage aan het maatschappelijk debat. Recente debatten gingen over: Taal en rekenen in het mbo en Zin en onzin van 21ste-eeuwse vaardigheden.

Debat over keuzedelen in het mbo

Mbo Onderzoeksdag

De Mbo Onderzoeksdag is een tweejaarlijks terugkerend evenement. Deze dag is voor iedereen in het mbo die betrokken is bij onderzoek en staat in het teken van onderzoek in het mbo, kennis uitwisselen en inspiratie opdoen. Het verhogen van de professionele kwaliteit van het leraarschap is een van de speerpunten van het mbo-beleid van het ministerie van OCW. De onderzoekende (master)docent kan hierin een belangrijke rol spelen, door het doen van onderzoek dat bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding of de organisatie. Het aantal masterdocenten in het mbo neemt toe, en daarmee het aantal docenten dat in aanraking komt met onderzoek. Bij deze doelgroep rees de vraag naar mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en het ontmoeten van mede-onderzoekers. De Mbo Onderzoeksdag komt tegemoet aan deze vraag.

Tijdens deze dag wisselen plenaire sessies en workshops elkaar af. U kunt actief met de presentatoren in gesprek over het doen van onderzoek, de uitkomsten ervan en de mogelijke doorwerking in het (eigen) onderwijs.

logo Mbo Onderzoeksdag 2019