Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Home/Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Over Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs has created 17 blog entries.

Eerste rapportage Evaluatie en monitoring wet toelatingsrecht mbo

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. De nieuwe wet introduceert een set maatregelen, waaronder de aanmelddatum van 1 april, voorschriften voor procedures en informatievoorziening, het toelatingsrecht voor aankomende studenten, voorwaarden waaronder dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend studieadvies in het eerste jaar van de opleiding.

2019-07-16T10:57:16+02:0016 juli 2019|Categorieën: Mbo-organisatie|Tags: , |

Ouders zijn partner in je maatschappelijke opdracht

Interview in Profiel over ouderbetrokkenheid

Helpen bij activiteiten op school, tienminutengesprekken, meedenken over een vervolgopleiding… veel ouders zijn nauw betrokken bij de schooltijd van hun kinderen. Althans, als het gaat om de basisschool en de middelbare school. In het mbo is ouderbetrokkenheid minder vanzelfsprekend.

Pre-promotietraject voor mbo-docenten

Inschrijving geopend

Het ministerie van OCW stimuleert promotieonderzoek door docenten. Hiermee wordt een onderzoekscultuur in scholen bevorderd en tegelijkertijd wordt er zo gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Onderzoek naar werkdruk in het mbo

In hoeverre ervaren mbo-docenten werkdruk?

In de media is veel aandacht voor werkdruk onder docenten. Vaak gaat dit over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht.

Sociaal netwerk zit veel laagopgeleide jongeren in de weg

Inzicht in je sociale netwerk met meetinstrument sociale netwerken

De Sociaaleconomische Raad (SER) en het ministerie van Onderwijs zien sociale netwerken van jongeren als speerpunt voor de toekomst. 40% van de leerlingen op het mbo ervaart echter sociale ondermijning in de directe omgeving.
2017-02-08T14:23:11+02:0027 oktober 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: |

Kritisch denken vereist vaardigheden

Ecbo-onderzoekers in Profiel

Kritisch denken wordt steeds belangrijker in de 21ste eeuw: het is onmisbaar in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, voor het omgaan met technologische ontwikkelingen en in de samenleving.
2017-02-08T14:30:25+02:0019 oktober 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , , |

Lancering handreiking kritische denkvaardigheden

Tijdens studiedag Netwerk burgerschap

In opdracht van de MBO Raad hebben ecbo en CINOP Advies een handreiking kritische denkvaardigheden voor het mbo ontwikkeld. Ton Heerts en Gerdi Verbeet ontvingen de handreiking tijdens de studiedag van het Netwerk Burgerschap.
2017-02-08T14:39:14+02:0015 oktober 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , |

Een reactie op het advies van de Onderwijsraad

Validering van informeel leren. Een olifant in de kamer?

De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over de vraag hoe de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt beter kan. In dit interview reageert Karel Kans, onderzoeker bij ecbo, op het advies.

Publiek-private samenwerking

Column Rob Martens uit Dimensies 26 (oktober 2016)

Bedrijfsleven en onderwijs werken samen, ook in het mbo. Maar soms is publiek-private samenwerking ook schimmig.

Werken met data

Berichten uit de regio

In de september-uitgave van DNM (De Nieuwe Meso, vakblad voor schoolleiders en –bestuurders) schrijven José Hermanussen en Marjo Brinkman over werken met data.

Ecbo bij opening Week van de Alfabetisering

Workshop over armoede en laaggeletterdheid in Nederland

De Week van de Alfabetisering werd op 5 september geopend in de Tolhuistuin in Amsterdam. Bij de opening verzorgden Ingrid Christoffels (ecbo) en Kim van der Poel-de Groot (Stichting Lezen & Schrijven) de workshop Laaggeletterdheid, armoede en schulden.
2019-03-05T14:35:42+02:008 september 2016|Categorieën: Kernvaardigheden|Tags: , |

Cedefop Briefing note – Innovation and training: partners in change

Overview of recent innovation initiatives in VET Although most innovation indices do not take account of VET, the Innovation Union Scoreboard shows that the impact of upper secondary education on innovation in the EU is increasing. Cedefop’s ReferNet network, based in EU Member States, Iceland and Norway (referred to as the EU+), [...]

2017-02-09T13:42:53+02:008 december 2015|Categorieën: Refernet|

Dimensies nr. 23

Over het beroepsonderwijs in Europa en internationalisering in het mbo. Dimensies nr 23 is begin december verschenen. In deze aflevering o.a.aandacht aan het 40-jarig bestaan van Cedefop, het Europees Centrum voor de ontwikkeling van het beroepsonderwijs. Peter van IJsselmuiden (OCW) blikt terug op de werking en invloed van Cedefop en kijkt vooruit [...]

2016-12-07T11:23:59+02:002 december 2015|Categorieën: Refernet|

Skills Panorama nu online!

Skills Panorama is nu online. Deze website bevat data over 'skills' en arbeidsmarkt. The new Skills Panorama website, brought to you by the European Commission and powered by Cedefop, is now online. Skills Panorama turns labour market data into useful, accurate and timely intelligence that helps policy-makers in making their decisions on [...]

2016-12-07T11:26:03+02:001 december 2015|Categorieën: Refernet|

OECD: Education at a Glance 2015

Internationale vergelijking van onderwijsprestaties, - indicatoren en -systemen in OECD-landen. Op 24 november 2015 is Education at a Glance 2015 gepubliceerd door de OESO. Dit jaarlijks rapport, waarin de onderwijsstelsels van 34 OESO-landen onderling worden vergeleken, is door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer aangeboden. De begeleidende brief bevat een [...]

2016-12-07T11:26:45+02:001 december 2015|Categorieën: Refernet|

Spotlight on VET. Anniversary edition

Overzichten van het beroepsonderwijs in alle EU-landen In het kader van het 40-jarig bestaan van Cedefop,  heeft Cedefop in mei 2015 een 'anniversary-edition' gepubliceerd van 'Spotlight on VET'. De publicatie bevat een helder overzicht van alle beroepsonderwijssystemen in de EU, inclusief diagrammen en statistische data per land. Lees meer op de Cedefop website. [...]

2016-12-07T11:27:28+02:001 december 2015|Categorieën: Refernet|