Dimensies

Lezen en verdiepen

Dimensies is het papieren magazine van ecbo. Elke editie gaat over een specifiek thema in het beroepsonderwijs waarbij de verbinding tussen wetenschap en/of onderzoek en de praktijk centraal staat. Denk bij specifieke thema’s bijvoorbeeld aan: innovatie, beweging in het beroepsonderwijs, onderzoek in de onderwijspraktijk of keuzes maken in het beroepsonderwijs.

Dimensies is onderzoekoverstijgend en de focus ligt dan ook op het overkoepelende thema, relevant voor de mbo-sector. In twee verdiepende interviews of artikelen worden ervaringen van deskundigen uit de praktijk of inhoudsdeskundigen uitgewerkt.

Dat kunnen ook deskundigen van buiten het eigen veld zijn, zodat de mbo-sector kan leren van wat in andere sectoren aan ervaring en kennis is opgedaan of ontwikkeld. Daarnaast bevat Dimensies vaak een kort inhoudelijk verslag van de Kenniskring Innovatiemanagers. Wat werd er besproken en geconcludeerd en hoe leven specifieke thema’s bij de deelnemers en in het veld?

Dimensies verschijnt elk kwartaal en wordt gratis verspreid onder abonnees en als bijsluiter meegestuurd met Profiel: vakblad voor de bve-sector. Meld u hieronder aan voor een abonnement.

Abonneren Dimensies
Verschenen Dimensies

Thema-uitgaven

Thema-uitgaven zijn speciale uitgaven toegespitst op een thema. Deze komen voor in vele verschillende vormen of producten: publicaties, animaties of inhoudelijke bijeenkomsten. De thema’s komen voort uit veldvragen en zijn gebaseerd op een of meer onderzoeken over het beroepsonderwijs.

Met deze speciale uitgaven gaan we vraaggestuurd te werk en leveren we relevante uitgaven voor de praktijk van het beroepsonderwijs.