Flits!

Flits!

Signaal!

Signaal!

21-ste eeuwse vaardigheden

21ste-eeuwse vaardigheden

21-ste eeuwse vaardigheden

Twitter

Flits!

Flits! is een maandelijkse digitale nieuwsbrief. In flits! kondigen we nieuws over ecbo aan. Met deze nieuwsbrief willen we de lezer attenderen op activiteiten die ecbo-onderzoekers verrichten voor kennisverspreiding in het mbo. Flits! bericht over onze bijeenkomsten, donderdagmiddaglezingen, debatten, nieuwe publicaties die zijn verschenen en updates over onze activiteiten voor het mbo.
Flits! wordt onder abonnees verspreid per e-mail en is te downloaden via deze website. Schrijf u hieronder in voor flits!
Overzicht naar de verschenen flitsen
Inschrijven Flits!

Signaal!

Iedere twee weken verschijnt de digitale nieuwsbrief signaal! Signaal! bericht over al het nieuws over het beroepsonderwijs zoals recent verschenen publicaties vanuit onderzoek en actuele ontwikkelingen in beleid, zowel nationaal als internationaal. Signaal! wordt onder abonnees verspreid per e-mail en is te downloaden via deze website. Schrijf u hieronder in voor signaal!
Overzicht verschenen signalen
Inschrijven Signaal!

Nieuwsbrief 21ste-eeuwse vaardigheden

Elke 21ste dag van de maand geeft ecbo een digitale nieuwsbrief uit over 21ste-eeuwse vaardigheden. Bij deze thema-nieuwsbrief staan de actuele ontwikkelingen op het thema 21ste-eeuwse vaardigheden centraal. Er is vanuit politiek, samenleving, wetenschap en onderwijs veel aandacht voor deze vaardigheden. Tot voor kort was er weinig over bekend, maar er komen steeds meer onderzoeksrapporten en steeds meer praktijkvoorbeelden. In de nieuwsbrief is het mbo het uitgangspunt, maar worden ontwikkelingen in andere sectoren ook meegenomen.
Met de nieuwsbrief verspreiden we zoveel mogelijk kennis en informatie over dit thema en is er ook ruimte voor geïnteresseerden om praktijkvoorbeelden of ervaringen aan te dragen om de nieuwsbrief op interactieve wijze te vullen. In de nieuwsbrief is aandacht voor rubrieken als onderzoek en cijfers, advies en beleid, internationaal, praktijkvoorbeelden, gastcolumns en interactie met de lezer. Ook delen we filmpjes, artikelen, et cetera ter inspiratie.
Overzicht verschenen nieuwsbrieven
Inschrijven nieuwsbrieven 21ste-eeuwse vaardigheden

Twitter

Ecbo beheert een twitter account (@ecbo_signaal) dat volgers op de hoogte houdt van nieuws over het beroepsonderwijs en verschenen publicaties, van ecbo én van anderen. Volgers zijn zo razendsnel en vrijwel dagelijks up to date gehouden van de meest recente ontwikkelingen en inzichten binnen het beroepsonderwijs. Het ecbo twitteracount is een laagdrempelige en snelle manier om kennis te vernemen van onderwijsonderzoek en nieuws relevant voor het beroepsonderwijs.
Weergeven op Twitter