Vandaag presenteert Jose Hermanussen op de ORD2019 het onderzoek ‘Op naar een kwaliteitscultuur in het #mbo met een ontwikkelingsgerichte audit, i.s.m.  Jorrick Beckers en Ronald Stevens. Kernvraag: leidt een auditsystematiek op basis van het dialoogmodel, ondersteund door een veel gerichtere meting van soft-controls, tot een betere kwaliteitscultuur op alle niveaus in de organisatie en daarmee tot beter mbo-onderwijs?

ORD-2019-ecbo_Controle_of_dialoog
Download

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over professionele organisaties in het mbo

Het onderzoeksvoorstel van ecbo en partners over professionele organisaties in het mbo is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit 3-jarige onderzoek gaan we – via een ontwerpgericht benadering – op zoek naar de kenmerken van een betekenisvolle, betrouwbare en valide audit op basis van een dialoogmodel en brengen we de opbrengsten ervan in kaart op het vlak van organisatie- en onderwijsontwikkeling.

Zie ook:
https://refernet.nl/2017/05/12/ecbo-en-partners-voeren-driejarig-nro-onderzoek-uit-over-professionele-organisaties-in-het-mbo/

Contact over dit onderwerp

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839