Spotlight on VET 2018
Download

Een beknopt overzicht van het Europese beroepsonderwijs

Cedefop, de Europese organisatie op het gebied van het beroepsonderwijs, heeft onlangs ‘Spotlight on VET 2018‘ gepubliceerd. Deze brochure bevat een overzicht van de belangrijkste kenmerken en gegevens van beroepsonderwijs en -opleidingen van de EU-lidstaten, inclusief IJsland en Noorwegen. Naast de schematische weergaven van de onderwijssystemen worden ook de verschillende opleidingen, het soort en niveaus van kwalificaties en de wijze van uitvoering toegelicht.

Voor wie?

‘Spotlight on VET’ is een handige leidraad voor beleidsmakers, sociale partners, deskundigen en onderzoekers. Daarnaast is het interessant voor aanbieders van beroepsonderwijs en andere actoren die betrokken zijn bij beroepsonderwijs- en opleiding.

De Spotlight on VET is één van de producten van ReferNet, een Europees netwerk van 30 partners, opgericht in 2002 door Cedefop, de Europese organisatie voor het beroepsonderwijs. Het primaire doel van ReferNet is het verspreiden van informatie over het beroepsonderwijs, van én naar de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), onderdeel van CINOP, is de nationale ReferNet-partner voor Nederland.

In samenwerking met o.a. het Ministerie van OCW, de MBO Raad en SBB levert ReferNet Nederland surveys, rapportages, nieuws en artikelen over de ontwikkelingen in Nederland. Deze informatie wordt door Cedefop gebruikt in EU-brede publicaties en ter ondersteuning van EU-beleid en bijeenkomsten met stakeholders.

Een overzicht van de (Nederlandse) ReferNet-producten is te vinden via
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet

Contact over dit onderwerp

Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282