Onze samenleving verandert continu, onder andere door ontwikkelingen op ICT-gebied. Ook scholen willen graag gebruiken maken van recente ontwikkelingen, om zo effectiever onderwijs te kunnen geven. Goed inzicht in waarvoor en op welke wijze scholen hun onderwijs innoveren met ICT die bijdraagt aan het beter leren van studenten is essentieel. Zo kan de dialoog over digitalisering goed gevoerd worden, wordt beleidsmatige gedachtevorming gebaseerd op relevante informatie en kan er daadwerkelijk iets worden gedaan om de sector verder te helpen.

In opdracht van het ministerie van OCW voert ecbo onderzoek uit naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs. OCW wil graag weten wat er nodig is om de inzet van ICT als middel voor verbetering van de onderwijskwaliteit te versterken. Om te weten wat er nodig is, hebben we ervaringen en meningen uit de praktijk nodig. Ook uw ervaringen en meningen zijn van belang! Doet u mee?

Onderwijsvernieuwing

Meedoen met de enquête
Dit onderzoek bestaat uit een online vragenlijst, bedoeld voor iedereen in het mbo die zicht heeft op het gebruik van moderne ICT in het onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van Virtual Reality, Augmented Reality, adaptieve gepersonaliseerde leermiddelen, Learning Analytics, (EDU)badges, of realtime online videoconferencing. Van docenten tot bestuurders, ieders’ input is van harte welkom. Afhankelijk van uw ervaringen met moderne ICT-toepassingen kost het ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Naar de enquête

Wat levert het onderzoek op?
Met het invullen van de vragenlijst krijgt OCW beter zicht op wat er gaande is en wat er nodig is om de inzet van moderne ICT in het leren van studenten te versterken. Uw input stelt OCW in staat om haar beleid hierop af te stemmen, met de sector in gesprek te gaan en leidt mogelijk tot oplossingen voor knelpunten die u zelf ervaart.

Een inspirerend voorbeeld?
Bent u betrokken bij een goede toepassing van modern ICT-gebruik in het onderwijsproces? Kent u een ICT-project dat merkbaar bijdraagt aan het leerproces van studenten? Naast een landelijk beeld van wat er speelt omtrent het gebruik van moderne ICT, zijn we ook op zoek naar goede voorbeelden van ICT in het mbo. Voorbeelden die anderen kunnen inspireren en die in het onderzoek in de spotlight gezet kunnen worden. Deel dit soort voorbeelden met ons. Dat kan via info@refernet.nl. We nemen graag contact met u op.

Contact over dit onderwerp

Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Karien Coppens
Karien CoppensSenior onderzoeker
06-22076921
Sandra Wagemakers
Sandra WagemakersOnderzoeker
06-54756928
Miryam de Hoo
Miryam de Hooonderzoeker/adviseur
06-12459877