Derde editie leergang Teacher in the Lead

Derde editie leergang Teacher in the Lead

Ben jij docent in het mbo en heb jij een voortrekkersrol? Ben jij een teacher in the lead, ben je trots op je vak en wil je goed op de hoogte zijn  van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? Meld je dan nu aan voor de derde editie van de mini-leergang ‘Teacher in the Lead’.

Tijdens deze mini-leergang komen verschillende actuele thema’s en vragen over het mbo aan bod:
Actoren en instanties: Met welke (beleids)organisaties heeft het mbo-veld te maken? Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
Wet- en regelgeving: In welke richting ontwikkelt de discussie over het beroepsonderwijs zich? Hoe verhoudt zich dit tot het regeringsbeleid?
Financieringsstromen: Wat zit er in de lumpsum? Welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer?
Professionalisering van opleiders: Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren? En wat is er nodig om het docentschap verder te ontwikkelen?
Onderwijs-arbeidsmarkt: Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Hoe bereiden zij zich voor op toekomstige ontwikkelingen?
Communicatie, lobby en beïnvloeding: De kracht van ambassadeurs BVMBO en Teachers in the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies?

Praktisch informatie:

Data:
-Woensdag 27 november 2019
-Woensdag/donderdag 12 en 13 februari 2020
-Woensdag 15 april 2020

Kosten: € 940,-. Leden van de BVMBO betalen € 890,-. Dit is inclusief maaltijden, overnachting, literatuur; b.t.w. n.v.t.
Voorbereiding: Voor elke bijeenkomst ontvang je literatuursuggesties en een focusopdracht. De voorbereidingstijd is ca. 2 uur per bijeenkomst.
Begeleiding: Begeleiders van de leergang zijn Linda Medendorp en Ilona Koning (ecbo).
Aantal deelnemers: 18-24 deelnemers.

Aanmelden en informatie: Aanmelden kan via de volgende link. Liever eerst nog wat meer informatie? Klik hier voor de flyer of hier voor het bericht op MBO Today.

De leergang ‘Teacher in the Lead’ is een gezamenlijk initiatief van de BVMBO en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en maakt deel uit van het kennisverspreidingsprogramma dat ecbo in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitvoert. De leergang wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW en SBB.

Contact over dit onderwerp

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605