Online cursus kritisch denken

Kritisch denken stimuleren in het onderwijs? Vandaag lanceerde het Kennispunt MBO Burgerschap van de MBO Raad een gratis online cursus voor mbo-docenten. Ecbo ontwikkelde deze cursus, vol met werkvormen, vlogs van mensen uit het onderwijsveld, belangrijke inzichten en persoonlijke reflectievragen.

Sinds 2016 moeten mbo-scholen aandacht besteden aan de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden bij studenten. Daarvoor ontwikkelde ecbo al een handreiking hiervoor. Deze online cursus is een volgende stap om mbo-scholen en docenten hierbij te helpen.

Wil je de online cursus volgen? Kijk op: http://onlinecursus.burgerschapmbo.nl

online cursus burgerschap mbo

In deze dimensies staat samenwerking in de regio centraal. Waarom kiezen Onderwijs, bedrijfsleven en overheden dat moeilijke pad van samenwerking?
Meestal gaat het, wanneer we over regio’s spreken, over economische vraagstukken. Ook wel over onderwijs maar dan vaak in termen van het opleiden van werknemers. Maar is een regio gewoon een economische entiteit, die rendabel moet zijn en werkgelegenheid moet genereren?
Verschillende betrokkenen bij regionale netwerken en samenwerking vertellen in deze Dimensies hun verhalen en ervaringen Jan Jansen, projectleider ‘toptechniek in bedrijf Noordoost-Brabant’ benadrukt in het eerste interview het belang van kenniscirculatie in en tussen regio’s. Voor het tweede artikel zijn twee vragen voorgelegd aan mensen die vanuit verschillende rollen betrokken zijn bij samenwerkingsverbanden of netwerken. Hoe kun je het leren in samenwerkingsverbanden met verschillende regionale partners bevorderen? En welke leerervaring heb je vanuit je rol of praktijk opgedaan over samenwerking?
In ‘Het moment’ een terugblik op de preconferentie voor practoren en lectoren van 27 maart jongstleden.

Rob Martens sluit deze Dimensies af met zijn column ‘Regio of Heimat?’