In het onderzoek onder leiding van prof. dr. Maarten Wolbers kijken onderzoekers van KBA Nijmegen, ecbo en de Vrije Universiteit of de beoogde doelen van de wet worden bereikt: het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

Factsheet VATmbo

Met de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het middelbaar beroepsonderwijs’ wil het kabinet de overgang voor jongeren naar het mbo versoepelen, om zo schooluitval tegen te gaan en de positie van de student te versterken. De wet omvat vier maatregelen om dit te waarborgen: Meer over deze maatregel en over de wet VATmbo leest u in ons factsheet.

Monitoring en evaluatie wet
Het onderzoek naar de effectiviteit van de wet heeft betrekking op zowel het niveau van de mbo-instelling (heeft deze de waarborgen voldoende ingevuld?) als op het niveau van de (aankomende) student (wat is de uitwerking van het bindend studieadvies op het schooltraject)? Het onderzoek loopt tot 2022.

De monitor kijkt onder meer naar het aantal studiekeuzeadviezen, het aantal uitgebrachte negatieve BSA’s en de context waarin deze adviezen zijn uitgebracht – zoals de manier waarop het beleid rondom de BSA is vormgegeven en de gronden voor een negatief advies. In de evaluatie bekijken de onderzoekers of de wet haar twee doelstellingen heeft bereikt; namelijk het tegengaan van uitval op het mbo en een sterkere positie van de mbo-student.

Download hier de factsheet Wet VATmbo

Contact over dit onderwerp

Linda Medendorp
Linda Medendorp