LTL april 2019
Aankondiging leergang teacher in the lead

Succesvolle afsluiting Leergang Teacher in the lead

Op 17 april 2019 hebben de deelnemers de 2e editie van de leergang Teacher in the lead succesvol afgesloten. De leergang heeft bijgedragen aan een stevige kennisbasis en heeft de deelnemers inzicht gegeven in het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs, de actuele ontwikkelingen en innovaties daarbinnen, wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat, en waar ze actuele informatie en kennis kunnen vinden.

Op naar de volgende editie!

Het is belangrijk dat ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert. In de Leergang Teacher in the lead komen verschillende actuele thema’s en vragen aan bod: wet- en regelgeving rondom beroepsonderwijs, de richting waarin de discussie over het beroepsonderwijs zich ontwikkelt en het nieuwe regeringsbeleid. Met welke organisaties heeft het mbo-veld te maken en hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat zit er in de lumpsum en welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer? Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren en het docentschap verder te ontwikkelen? Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? En: de kracht van ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies?

Ben jij docent in het mbo en heb jij een voortrekkersrol? Ben jij een teacher in the lead en wil je goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? De mini-leergang ‘Teacher in the lead’ helpt je hierbij.

Praktische informatie

Data:

  • Bijeenkomst 1: woensdag 27 november 2019
  • Bijeenkomst 2: woensdag/donderdag 12/13 februari 2020
  • Bijeenkomst 3: woensdag 15 april 2020

Aanmelden

Houd onze website goed in de gaten, binnenkort informeren wij je over de locaties en inschrijvingsprocedure van de volgende editie!

Initiatief

Teacher in the lead is een gezamenlijk initiatief van BVMBO en ecbo en wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW, ROC van Twente en SBB.

Platform Teacher in de lead

De deelnemers van de mini-leergang Teacher in the Lead wilden graag doorgaan met het delen van actuele ontwikkelingen en het samen bouwen aan de rol van teacher in the lead. Op initiatief van de BVMBO in samenwerking met ecbo is er een platform opgericht.

Lees hier meer over het platform.

Contact over dit onderwerp

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605