Reflectie op het advies van de onderwijsraad ‘ruim baan voor leraren’
Mbo-docent: een vak apart

Auteurs: Patricia Brouwer, Andrea Klaeijsen, José van den Berg, Linda Medendorp.

Publicatie: Mbo-docent: een vak apart. Vaktijdschrift Profiel, februari 2019, p. 22-24. www.profielactueel.nl

Mbo-docent een vak apart

Op 7 november 2018 presenteerde de Onderwijsraad haar advies ‘Ruim baan voor leraren’, als antwoord op de zorg van het kabinet over het dreigende lerarentekort en om de kwaliteit van de lerarenopleiding te verbeteren. Het advies biedt, ondanks een sterke po/vo toon, veel  kansen, ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van leraren; ook richting beroepsonderwijs. Het is aan de sector  beroepsonderwijs zelf om daarin samen met initiële lerarenopleidingen de handschoen op te pakken.

Het artikel dat hierover verscheen in het vaktijdschrift Profiel, vindt u hier: Mbo-docent een vak apart.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093
Drs. Linda Medendorp
Drs. Linda MedendorpSenior Manager Advies
06-10015885