Een goed gesprek over de toekomst
Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes op het vmbo en het mbo

Auteur(s): Petit, R., Brouwer, P. & Meijer, J.
Publicatiedatum: december 2018

Pre-promotietraject 2019

Ouders zijn doorgaans belangrijke gesprekspartners bij de studie en beroepskeuze van hun kinderen, maar tegelijkertijd kan het moeilijk zijn voor ouders om hierbij te ondersteunen. Het onderwijssysteem met de verschillende leerwegen en niveaus en de vele beroepsrichtingen maken loopbaankeuzes complex. De vraag is wat de school kan doen om de rol van ouders in de keuzeloopbaanbegeleiding op het vmbo en het mbo te versterken. Hoe kan een interventie met dit doel het beste worden vormgegeven en welke condities zijn nodig zijn voor een goede  implementatie? En de hamvraag is of het de leerling helpt bij de studie- en beroepskeuze. Met andere woorden: wat zijn de effecten van de interventie op de attitude en competenties ten aanzien van loopbaankeuzes en de beroepskeuzezekerheid van leerlingen?

De resultaten van dit onderzoek vindt u in het rapport Een goed gesprek over de toekomst.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587