Een goed gesprek over de toekomst
Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes op het vmbo en het mbo

Auteurs: Siemen van der Werff (SEO), Karel Kans (ecbo), Jelle Zwetsloot (SEO), Sandra Wagemakers (ecbo), Denise Bijman (ecbo), Arjan Heyma (SEO)
Publicatiedatum: november 2018

tweede tussenevaluatie sectorplannen

Eind 2013 is de regeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt.

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de tweede Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerbrief dienstverlening naar werk en Wijziging regeling vrijwilligerswerk in de WW) Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de specifieke doelen van plannen en maatregelen, het bereiken van de hoofddoelen van de Regeling, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

De sectorplannen lijken voor individuele deelnemers over het algemeen positieve gevolgen te hebben gehad. De sectorplannen, en de bijdrage van de overheid daarbij, lijken te hebben bijgedragen aan een versterking op de arbeidsmarkt. Zonder overheidssubsidie zouden, volgens betrokkenen, veel maatregelen niet hebben bestaan of op kleinere schaal zijn uitgevoerd.

Contact over dit onderwerp

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Sandra Wagemakers
Sandra WagemakersOnderzoeker
06-54756928
Denise Bijman
Denise BijmanOnderzoeker
06-10015879