Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou?

Meld je nog aan voor de 3e ronde!

In september 2019 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Aanmelden voor deze derde ronde kan nog via deze link.

Pre-promotietraject 2019

Het mbo heeft een jonge onderzoekscultuur waarbinnen het niet vanzelfsprekend is voor docenten om
voor een promotietraject te kiezen. Er zijn nog geen gebaande paden waardoor het voor hen vaak
lastig is om zo’n traject op te starten. Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Wat houdt
een promotietraject eigenlijk precies in? Is het wel een realistische keuze? Misschien weet je al dat je
wilt promoveren maar kun je hulp gebruiken bij het opstellen van je onderzoeksplan. Je bent niet de
enige met vragen: steeds meer mbo-docenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het doen van
onderzoek, met name bij de start van een promotietraject.

Op initiatief van de ‘Beroepsvereniging Opleiders in het mbo’ (bvmbo) hebben het Expertisecentrum
Beroepsonderwijs (ecbo)1, het Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open
Universiteit (OU) een pre-promotietraject ontwikkeld voor mbo-docenten met promotieambities.
Wegens een succesvolle eerste en tweede ronde wordt nu een derde ronde van het pre-promotietraject
aangeboden. Uit eerdere ervaringen met pre-promotietrajecten voor docenten is gebleken dat dit
traject erg waardevol is in je oriëntatie op een promotie. Bovendien vergroot het zelfs de kans op het
verkrijgen van een Promotiebeurs.

Voor wie?

Het pre-promotietraject biedt mbo-docenten die interesse hebben in onderwijskundig promotieonderzoek praktische en inhoudelijke
ondersteuning om daadwerkelijk van start te gaan met hun onderzoek. Ze kunnen daarbij aanspraak maken op de Promotiebeurs voor Leraren of willen op een andere manier financiering verkrijgen, bijvoorbeeld via de werkgever. Het promotieonderzoek behandelt onderwijskundige thema’s of vraagstukken. Deelnemers moeten werkzaam zijn in het mbo en daarnaast beschikken over een hbo-master of universitaire master (of gelijkwaardige equivalent).

Wat komt aan bod in het pre-promotietraject?

De looptijd van het pre-promotie traject is van september 2019 tot en met december 2020. Het
traject bestaat uit 3 fasen:
• Fase 1: Oriënteren op promotieonderzoek. Wat is een promotietraject? Wil ik promoveren? Welke
onderwijskundige thema’s of onderzoeksvraag wil ik onderzoeken?
• Fase 2: Opfrissen van onderzoeksvaardigheden. In deze fase ga je verder met het aanscherpen van
je probleemstelling, een onderzoeksvraag formuleren, zoeken van literatuur en schrijven van
een position paper.
• Fase 3: Werken aan een onderzoeksplan. Je werkt verder aan je onderzoeksplan of aanvraag voor
de Promotiebeurs voor Leraren, het liefst al samen met een beoogd promotor.

In elke fase van het traject staan drie leerlijnen centraal: werken aan de inhoud van je onderzoek;
werken aan voorwaarden voor het kunnen doen van onderzoek; en werken aan je netwerk rondom je
onderzoek. Samen met de andere deelnemers vorm je een professionele leergemeenschap, waar je
ook tijdens je promotie op kunt terugvallen.

Planning en Inzet

Het traject bestaat uit 13 maandelijkse groepsbijeenkomsten (september-december 2019; februari-juni 2020; september-december 2020). De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddagen tussen 13:30-16:00 in Utrecht of ’s-Hertogenbosch.
Naast de groepsbijeenkomsten werk je individueel en met je leerteam aan opdrachten en is er ruimte voor individuele feedback. Van de deelnemers vragen we inzet van 1 dag in de week gedurende fasen 1 en 2 en een inzet van 1,5 dag in de week gedurende fase 3.

pre-promotietraject 2019

Aanmelden en voorwaarden

Aanmelden voor de derde ronde van het pre-promotietraject kan nog via deze link. Het traject vindt doorgang vanaf 16 aanmeldingen; er is ruimte voor maximaal 18 deelnemers. De kosten per deelnemer bedragen € 3.500,- (vrijgesteld van btw).

Contactpersonen

Inhoudelijke informatie over het pre-promotietraject:
dr. Patricia Brouwer, ecbo, patricia.brouwer@refernet.nl
dr. Annoesjka Boersma, H U-Lectoraat Beroepsonderwijs, annoesjka.boersma@hu.nl
Contactpersoon vanuit bvmbo: Marjolein Held, voorzitter bvmbo, marjolein.held@bvmbo.nl 
Vragen over aanmelden: Lissa Groenewoud, ecbo, lissa.groenewoud@refernet.nl

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587