Data, programma en praktische informatie

Op 9 april 2019 start ecbo met een nieuwe editie van de Leergang mbo. De twintigste editie van deze jaarlijkse reeks biedt de deelnemers een dieper inzicht in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Leergang mbo 2017

In zeven seminars werken de deelnemers aan verdieping van hun kennis via lezingen, opdrachten en onderling debat. Een greep uit de onderwerpen: bestel en beleid, de beroepsgerichte kwalificatiestructuur, professionalisering, onderwijskwaliteit en de toekomst van het beroepsonderwijs. Tijdens ieder seminar staat een ander onderwerp centraal, belicht door één of twee experts.

Voor wie?

De Leergang mbo biedt een snelle introductie over een breed scala aan onderwerpen aan stafmedewerkers, beleidsadviseurs en midden­managers uit onderwijsinstellingen, overkoepelende onderwijsraden, onderzoeks- en adviesbureaus en verschillende ministeries, voor wie de mbo-sector (relatief) nieuw is. Maar de leergang is ook geschikt voor hen die al langer in de sector werkzaam zijn en op zoek zijn naar overzicht en verdieping.

Persoonlijke aandacht

De deelnemers werken tijdens de leergang aan een opdracht. De precieze vorm hiervan werken we nu uit. De opdracht krijgt een plek tijdens een van de vele momenten in de leergang waarop de deelnemers uitgebreid in gesprek kunnen gaan met de sprekers en experts. Hiervoor is volop ruimte, omdat de leergang kleinschalig is opgezet (maximaal 18 deelnemers). De afsluitende diners bieden deelnemers bovendien een uitgelezen mogelijkheid om collega’s uit andere organisaties te leren kennen. Na afloop ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.

Sprekers

Sander Baljé (MT-lid directie MBO, ministerie van OCW), Elly de Bruijn (lector Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt, Tilburg University), Loek Nieuwenhuis (lector Beroepspedagogiek, HAN) en Anneke Westerhuis (senior onderzoeker, ecbo) zijn enkele van de experts die een bijdrage leveren aan de leergang.
Ook de Inspectie van het Onderwijs, MBO Raad en SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) zijn vertegenwoordigd in de leergang.

Programma

Het programma voor 2019 vindt u binnenkort op deze website. In de agenda van deze website vindt u telkens per seminar een dagprogramma, inclusief literatuurlijst en presentaties van sprekers. Programmaleider van de leergang is Hester Smulders (senior onderzoeker, ecbo); coördinator is Ilona Koning (expert kennisverspreiding, ecbo).

Praktische informatie

  • Data van de seminars: 9 april, 14 mei, 4 juni, 25 juni, 10 september, 8 oktober en 5 november.
  • Locatie: Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
  • Tijdsbesteding: De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. De eerste en laatste beslaan één dag, de overige vijf duren een middag. De voorbereidingstijd bedraagt gemiddeld een dagdeel per bijeenkomst, het schrijven van de eindopdracht kost ongeveer drie werkdagen.
  • Eten en drinken: Bij elk seminar zijn lunch en diner inbegrepen.
  • Kosten: 2.150 euro (btw niet van toepassing)
  • U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar Cecile de Haan: Cecile.deHaan@refernet.nl.

Contact over dit onderwerp

Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282
Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605