MBO BurgerschapLabs: studenten en docenten vernieuwen zelf burgerschapsonderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt mbo-studenten en -docenten uit om in vier maanden tijd voorstellen te bedenken voor beter en meer inspirerend burgerschapsonderwijs. De komende maanden begeleidt ecbo in samenwerking met Kennisland meer dan honderd studenten en docenten om samen tot concrete voorstellen te komen.

Burgerschapslabs stockfoto

Scholen vinden burgerschapsontwikkeling belangrijk, toch ontbreekt het vaak aan een visie op burgerschapsonderwijs en sluit het onderwijs nog te weinig aan bij de ervaring en leefwereld van studenten.1 Zo ook in het mbo. Daarom nodigt het ministerie van OCW mbo-studenten(1)  en -docenten uit(2) om zelf burgerschapsonderwijs te ontwerpen. Ecbo begeleidt in samenwerking met Kennisland, de studenten en docenten die meedoen aan de MBO BurgerschapLabs.

Om op een prettige manier met elkaar samen te leven en complexe maatschappelijke vraagstukken aan te kunnen pakken, hebben we mensen nodig die sociaal en maatschappelijk competent zijn en hart hebben voor hun omgeving. Het Research Institute of Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam heeft hier bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek naar gedaan. Het burgerschapsonderwijs heeft daarin een belangrijke functie: er wordt gewerkt aan kennis (bijvoorbeeld over hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit of wat een democratie precies inhoudt), een empathische houding in de omgang met anderen, flexibiliteit, creativiteit en de bereidwilligheid om je als mens te blijven ontwikkelen. Op veel scholen ontbreekt echter een samenhangende en schoolbrede visie op burgerschapsonderwijs en sluit het nog te weinig aan bij hoe docenten het onderwijs willen invullen en hoe studenten graag deelnemen aan burgerschapsonderwijs. Het burgerschapsonderwijs in Nederland vraagt dus om verbetering. De Inspectie van het Onderwijs concludeert bijvoorbeeld in dit nieuwsbericht dat verdere ontwikkeling van burgerschapsonderwijs gewenst is.

Studenten en docenten worden onderzoekers en ontwerpers

Wie beter dan de studenten en docenten zelf kunnen het burgerschapsonderwijs ontwerpen dat zij zullen gaan volgen en geven? Het ministerie van OCW heeft daarom alle mbo-studenten en -docenten in Nederland uitgenodigd om in de huid te kruipen van onderzoeker en ontwerper om zelf het burgerschapsonderwijs te vernieuwen.Ecbo en Kennisland begeleiden gedurende zes maanden in vier verschillende steden de MBO BurgerschapLabs. Daarin komen 150 mbo-studenten en -docenten in totaal vier keer samen, wisselen ervaringen met en perspectieven op burgerschapsonderwijs uit en ontwerpen en testen nieuwe vormen van burgerschapsonderwijs.

Van reflecties en ervaringen naar visie en concrete voorstellen

Tijdens de labs onderzoeken we de knelpunten en beperkingen vanuit de studenten en docenten zelf: wat mist er volgens hen in het huidige burgerschapsonderwijs? De deelnemers zetten hun reflecties en ervaringen om in een visie en concrete voorstellen voor vernieuwend burgerschapsonderwijs. In februari 2019 presenteren de betrokken studenten en docenten op feestelijke wijze de opbrengsten aan de Minister. De drie meest veelbelovende plannen ontvangen steun van het Ministerie van OCW om de plannen te realiseren.

(1) Dit blijkt uit het rapport ‘LOB en burgerschapsonderwijsin het mbo’ van KBA Nijmegen en ResearchNed. Lees hier het hele rapport.

(2) Lees hier de oproep van het ministerie van OCW.

Logo Burgerschapslabs

Contact over dit onderwerp

Sara van Kesteren
Sara van KesterenConsultant
06-10232068