Over het algemeen ervaren studenten en medewerkers de sfeer op mbo-scholen als goed.

Het veiligheidsgevoel van mbo-studenten is voor het eerst in jaren afgenomen. Onder medewerkers van mbo-scholen is het veiligheidsgevoel onverminderd hoog. Studenten en medewerkers zijn overwegend tevreden over het veiligheidsbeleid op de scholen en ervaren de sfeer op mbo-scholen over het algemeen als goed. Dit blijkt uit de zevende Monitor Sociale Veiligheid, een landelijk representatief onderzoek onder studenten en medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs uitgevoerd door het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).

Publieksversie: de belangrijkste uitkomsten samengevat

Via deze link kunt u de samenvatting van het onderzoek raadplegen. De volledige rapportages zijn daar ook te vinden. Er zijn drie rapporten over het onderzoek verschenen: deel 1 over de sociale veiligheid onder studenten, deel 2 gaat in op medewerkers en deel 3 behandelt het beleid van mbo-instellingen.

Contact over dit onderwerp

Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967