Ecbo voert het 3-jarig monitortraject uit i.s.m. met KBA Nijmegen.

De Nederlandse economie is gebaat bij sterk beroepsonderwijs.
Het beroepsoriënterende vmbo en het beroepskwalificerende mbo zijn daarbij belangrijke pijlers.
Door o.a. veranderingen op de arbeidsmarkt en dalende leerlingaantallen is samenwerking tussen scholen van beide onderwijssectoren en met arbeidsmarktpartijen op regionaal niveau van groot belang.

Het ministerie van OCW zet – samen met de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform TL en de VO-raad –  de regionale samenwerking kracht bij  via het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Dat programma omvat drie actielijnen:

  • stimulering samenwerking vmbo-mbo-arbeidsmarkt in de regio (actielijn 1),
  • doorlopende leerroutes vmbo-mbo (actielijn 2)
  • een nieuwe leerweg in het vmbo die de gemengde leerweg en theoretische leerweg vervangt (actielijn 3).

De monitor richt zich op actielijn 1 en 2.

Het doel van de monitor is om kijken of de doelstellingen van het programma Sterk beroepsonderwijs worden gehaald en om bij te dragen aan de twee actielijnen, onder meer door het zichtbaar maken van good practices en bevorderende en belemmerende factoren.
De monitor levert daarnaast een interactieve digitale kaart op met een landelijk overzicht  van alle  regionale  samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven.

De eerste rapportage is beschikbaar in het voorjaar van 2019.

Contact over dit onderwerp

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Sandra Wagemakers
Sandra WagemakersOnderzoeker
06-54756928
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282