Met de online tool Stapelen in het mbo

In het najaar van 2018 organiseert ecbo een tweetal rondetafelgesprekken over werken met data door opleidingsteams. Belangstellenden uit mbo-instellingen kunnen zich nu opgeven.

Stapelen in het mbo

In 2017 is als onderdeel van het Kennisverspreidingsprogramma Beroepsonderwijs een pilot gestart over ‘werken met data door opleidingsteams’. Doel van de pilot was een online tool te ontwikkelen die data in het beroepsonderwijs toegankelijk maakt. Als inhoudelijk thema is gekozen voor ‘stapelen’. Mbo-instellingen kunnen zo inzicht krijgen in het stapelen binnen hun instelling, ook in vergelijking tot collega-instellingen. De tool is najaar 2017 opgeleverd: stapelen-in-het-mbo. Voor continuering van kennisverspreiding op dit terrein van ‘werken met data’ is het van belang zicht te hebben op hoe en onder welke condities docententeams met dit type data willen en kunnen werken.

Hierover zal op dinsdagmiddag 27 november van 13.30 tot 16.30 (donderdagochtend 29 november van 09.30 -12.30 is vol), in Utrecht een rondetafelgesprek worden georganiseerd voor belangstellenden uit Mbo-instellingen. In het gesprek gaat het om het waarom, hoe, wat en wanneer van het werken met data door opleidingsteams. Onderwerpen die aan de orde zullen komen:

  • Wat is het belang van het werken met data door opleidingsteams?
  • Hoe opleidingsteams te bewegen om beschikbare (school)data te gebruiken om inzicht te krijgen in onderwijsknelpunten én verbeterpunten?
  • Welke data zijn wel en niet zinvol te benutten door opleidingsteams uit de grote hoeveelheid data die scholen beschikbaar hebben?
  • Hoe het werken met data in te bedden in de werkprocessen van opleidingsteams?
  • Wat zijn daarin te maken keuzes, te stellen prioriteiten, de goede timing?
  • Wat moeten opleidingsteam minimaal kennen en kunnen om data te analyseren en te duiden/betekenis te geven, en hoe dat te leren?
  • Hoe het werken met data door opleidingsteams binnen een school te organiseren?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van mogelijke organisatievormen?

Wilt u deelnemen aan een van deze rondetafelgesprekken? Stuur dan een mail naar José van den Berg via deze link: Aanmelding Rondetafelgesprek 27 november .

Praktische informatie

Datum: Dinsdagmiddag 27 november van 13.30 tot 16.30.
Locatie: Utrecht (Zaalverhuur7, Boothstraat 7.).
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met José van den Berg.
Aanmelden: U kunt zich via  inschrijven door een mail te sturen via deze link: Aanmelding Rondetafelgesprek 27 november .

In 2017 is als onderdeel van het Kennisverspreidingsprogramma Beroepsonderwijs de pilot gestart over ‘werken met data door opleidingsteams’. Doel was een online tool te ontwikkelen die data in het beroepsonderwijs toegankelijk maakt. Als inhoudelijk thema is gekozen voor ‘stapelen’.

Contact over dit onderwerp

Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093