2e Editie Leergang Teacher in the lead

Ben jij docent in het mbo en heb jij een voortrekkersrol? Ben jij een teacher in the lead en wil je goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de (beleids)context van het mbo? De mini-leergang ‘Teacher in the lead’ helpt je hierbij. Op 28 november gaat de tweede editie van deze leergang van start.

Aankondiging leergang teacher in the lead

Voor wie?

De mini-leergang ‘Teacher in the lead’ is opgezet voor ambassadeurs van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en ‘teachers in the lead’: koplopers onder de opleiders in het mbo. Teachers in the lead nemen het voortouw als gaat om de professionele ontwikkeling van hun beroep. En zij gaan hierover de dialoog aan.

Thema’s

Tijdens de mini-leergang Teacher in the lead komen verschillende actuele thema’s en vragen aan bod:

  • Actoren en instanties in het mbo: Met welke (beleids)organisaties heeft het mbo-veld te maken? Hoe verhouden ze zich tot elkaar?
  • Wet- en regelgeving in het mbo: In welke richting ontwikkelt de discussie over het beroepsonderwijs zich? Hoe verhoudt zich dit tot het regeringsbeleid?
  • Financieringsstromen in het mbo: Wat zit er in de lumpsum? Welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer?
  • Professionalisering van opleiders in het mbo: Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren? En wat is er nodig om het docentschap verder te ontwikkelen?
  • Onderwijs-arbeidsmarkt: Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Hoe bereiden zij zich voor op toekomstige ontwikkelingen?
  • Communicatie, lobby en politieke beïnvloeding: de kracht van ambassadeurs BVMBO en Teachers in the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies?

Waarom deelnemen?

Docenten zijn de belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit de praktijk weten zij wat haalbaar is en waar ruimte voor verbetering is. Om het gesprek hierover met onderwijsbestuurders te kunnen voeren, hebben docenten kennis en contacten nodig. Bij de mini-leergang Teacher in the lead doe je die kennis en contacten op.

Breid je kennis over (ontwikkelingen in) het mbo uit

Na het volgen van de leergang heb je inzicht in het beleid van het mbo ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het mbo. Je weet welke innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen en wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat. Ook leer je waar je actuele informatie en kennis kunt vinden.

Breid je netwerk uit met docenten, bestuurders, beleidsmakers en politici

Je maakt kennis met docenten van andere scholen en met mensen uit (beleids)organisaties rondom het mbo. Voor het ‘diner pensant’ op dag 2 bepaal je zelf de thema’s waarover je met bestuurders, beleidsmakers en politici in gesprek wilt. Na afronding van de leergang kun je je aansluiten bij het landelijk platform Teacher in the lead i.o.

Dit vonden deelnemers van de eerste editie

‘De mist is opgetrokken; er ligt veel minder vast dan ik dacht’.
‘Door buiten je eigen grenzen te komen, ga je je eigen wereld door een nieuwe bril bekijken.’
‘Ik heb twee topdagen gehad.’

Een initiatief van

De leergang ‘Teacher in the lead’ is een gezamenlijk initiatief van de BVMBO en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en maakt deel uit van het kennisverspreidingsprogramma dat ecbo in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitvoert. De leergang wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het Ministerie van OCW en SBB.

Praktische informatie

Data en locatie: Woensdag 28 november 2018 (12.00-19.30 uur; inclusief lunch en diner, Woerden);
woensdag 13 en donderdag 14 februari 2019 (16.00-16.00 uur; inclusief overnachting, Den Haag); woensdag 24 april (NB dit is een voorlopige datum; als blijkt dat voor deelnemers deze datum in een vakantieweek valt, proberen we in overleg met de deelnemers een andere datum te zoeken) (16.00-20.00 uur, ’s-Hertogenbosch)
Voorbereiding: Per bijeenkomst is er ca. 2 uur voorbereidingstijd
Kosten: De kosten voor deze leergang bedragen € 940,-; leden van de BVMBO betalen € 890,-. Dit is inclusief maaltijden, overnachting, literatuur; btw n.v.t.
Begeleiding: De leergang wordt begeleid door José van den Berg en Ilona Koning (ecbo)
Aantal deelnemers: 18-24 deelnemers
Vooraanmelding: Geïnteresseerd in de leergang Teacher in the lead? Stuur een e-mail aan Diana Ploegaert o.v.v. ‘Teacher in the lead’. U ontvangt een bevestiging van uw vooraanmelding. Bij overintekening hebben ambassadeurs BVMBO voorrang.
Meer informatie: Ilona Koning

Klik hier voor de printversie van de flyer.

Contact over dit onderwerp

Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093
Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605