Samen met studenten kennis verspreiden

Op 4 oktober 2018 start ecbo met Klas21, een fictieve klas met 21 mbo-studenten. Met Klas21 willen we studenten nog meer betrekken bij (de ontwikkeling van het instrument van) KOMPAS21 en hen inzetten als kennisverspreiders.

Klas21

De studenten gaan korte vlogs maken waarin zij iets laten zien van hun eigen 21ste-eeuwse vaardigheden en hoe zij hieraan werken, bijvoorbeeld op school of op stage.

Vlogtraining

Tijdens twee bijeenkomsten (een start- en eindbijeenkomst) komt Klas21 daadwerkelijk samen. Ze krijgen tijdens de startbijeenkomst een vlogtraining, kunnen alvast een prototype van het instrument KOMPAS21 testen en gaan samen al aan de slag met opdrachten. Tijdens de eindbijeenkomst laten zij aan elkaar en zo mogelijk ook aan anderen zien wat ze gedaan hebben.

Tussen de bijeenkomsten wordt de klas op afstand begeleid tijdens het werken aan de opdrachten. Via een digitaal platform zijn zij met elkaar in contact. De gehele klas staat onder leiding van Sara van Kesteren, trainer en adviseur over o.a. 21ste-eeuwse vaardigheden en voormalig mbo-docent.

Doe mee!

Wij streven naar zo’n 21 mbo-studenten om mee te doen met dit project. Ben jij of ken jij studenten die het leuk vinden hieraan deel te nemen? Meld je dan voor 17 september 2018 aan via de projectleider op jouw school. Weet je niet wie dat is? Mail dan kompas21@refernet.nl en wij brengen je in contact met de betreffende contactpersoon van jouw school. Studenten van de deelnemende scholen aan KOMPAS21 krijgen voorrang bij de inschrijving.

Meer informatie

Download hier de flyer met meer informatie over Klas21. Deze kun je ook gebruiken voor het werven van studenten binnen jouw school.

Kennisverspreidingsprogramma ecbo/NRO

Klas21 maakt deel uit van het kennisverspreidingsprogramma dat ecbo in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) uitvoert.

Contact over dit onderwerp

Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594