Handvatten voor de opleider van de toekomst!

Publiek-privaat samenwerken is hét thema van het middelbaar beroepsonderwijs. Vele mbo-scholen slaan de handen ineen met het regionale bedrijfsleven om beroepsgericht onderwijs aan te bieden. Het mooie van deze innovatie is dat de school en de praktijk gelijk kunnen reageren op veranderingen in het beroep en de arbeidsmarkt. Bovendien leert de student zo optimaal de praktijkkennis verwerven. 

Ontwerpatelier

Platform Opleider2025 organiseert, samen met ecbo, het ‘Ontwerpatelier Bouwen aan het beroepsonderwijs van morgen’. Platform Opleider2025 – een samenwerking tussen Platform Bètatechniek en de BVMBO – verbindt opleiders mbo en praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in het vormgeven van innovatief onderwijs.

Waar gaat het Ontwerpatelier over?

In dit Ontwerpatelier krijg je relevante, actuele onderzoeks- en praktijkkennis aangereikt over het ontwerpen van actueel beroepsonderwijs in publiek-private samenwerkingen (zoals hybride leeromgevingen, leerroutes en praktijkroutes etc.)  en ontwerp je oplossingsrichtingen voor de door jouw ingediende ontwerpvraag.

Voorbeelden van ontwerp-vragen zijn:

  • Hoe voer ik een goede dialoog met bedrijven in de regio over de actualiteit van de leerinhoud van de opleiding?
  • Hoe ontwerp ik een leeromgeving in samenwerking met de praktijk?
  • Hoe geef ik mijn onderwijs vorm in samenwerking met de praktijk?
  • Hoe kom ik in contact met de bedrijven en hoe onderhoud ik dit contact structureel?

Wat ga ik doen bij een Ontwerpatelier?

Het Ontwerpatelier bestaat uit twee bijeenkomsten van een dagdeel (eind september en begin november) met een groep van maximaal 15 deelnemers. Bij aanmelding omschrijf je bondig je ontwerpvraag en deze stuur je vooraf in.

Het programma van de eerste bijeenkomst bestaat uit een introductie op de thematiek ‘responsief onderwijs’, een rondleiding op de locatie en het nader uitwerken van je ontwerpvraag. Je krijgt een opdracht mee voor de volgende bijeenkomst. Tijdens de tweede bijeenkomst worden de opdrachten besproken, krijg je wetenschappelijke kennis aangereikt en kun je in gesprek met een ervaringsdeskundige van een publiek-private samenwerking en met een medewerker het ministerie van OCW (onder voorbehoud). Ook wisselen de deelnemers onder elkaar tips en adviezen uit en leert men van elkaar.

Voorafgaand of aansluitend aan het Ontwerpatelier kun je deelnemen aan de netwerklunch: een mooie gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere scholen en medewerkers van het ecbo, Platform Betatechniek/Katapult, ministerie van OCW en de BVMBO. Het programma wordt begeleid door Hester Smulders en Jose Hermanussen van het ecbo.

Voor wie is het?

Dit Ontwerpatelier is bedoeld voor docenten, instructeurs en praktijkbegeleiders werkzaam in publiek-private samenwerkingen (zoals hybride leeromgevingen, leerroutes en praktijkroutes etc.) en de voortrekkers die deze leeromgevingen/- trajecten moeten inrichten.

Hoeveel kost het?

Deelname aan een Ontwerpatelier kost 200 euro per persoon. Er zijn maximaal 15 plaatsen per Ontwerpatelier.

Waar en wanneer is het?

Ontwerpatelier 1: 

Data: dinsdag 30 oktober & donderdag 29 november 2018
Tijd: 09.00 – 13.00 uur met aansluitend lunch
Locatie: Landlustlab, Gerard Callenburgstraat 38, 1055 VC, Amsterdam.
Dit ontwerpatelier is vol, wij kunnen u op de wachtlijst plaatsen.

Ontwerpatelier 2:

Data: donderdag 8 november & dinsdag 27 november 2018.
Tijd: 13.00 – 17.00 uur, vooraf tussen 12.00 en 13.00 lunch
Locatie: Makerslab Knooppunt Techniek, Amperestraat 6, 6716 BN, Ede.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in Ede.

Doe je mee?

Klik hier om aan te melden.
Voor meer informatie kan je via de mail contact opnemen met Anniek van Anraad.

Lees ook het artikel “Handreikingen voor innovatieve opleiders” uit de Mbo Krant 47 van december 2017.

Dit Ontwerpatelier maakt deel uit van het kennisverspreidingsprogramma dat ecbo uitvoert in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Contact over dit onderwerp

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282