‘Co-creatie van inductietrajecten in het mbo’ in oktober 2018 van start

Het onderzoeksvoorstel ‘Co-creatie van inductietrajecten in het mbo’ is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit onderzoek beoogt zicht te geven op succesfactoren voor het verbeteren van de kwaliteit van begeleidingstrajecten voor startende docenten in het mbo en gaat oktober 2018 van start.

NRO

Het op een adequate wijze begeleiden van startende docenten is van belang omdat het uitval van docenten in deze kwetsbare periode kan reduceren. De gemeenschappelijke constatering van de mbo-instellingen is dat de kwaliteit van begeleiding van startende docenten verbetering behoeft. Een veelbelovende werkwijze voor het succesvol realiseren van duurzame onderwijsverbetering, in dit geval inductietrajecten, is de professionele leergemeenschap (PLG). In de PLG werken actoren die een rol hebben in het inductietraject (een opleidingsmanager, HRM-functionaris, docentopleider, schoolopleider, (docent)onderzoeker, en een starter) samen aan het herontwerp en implementatie van inductietrajecten.

Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren

In flankerend onderzoek wordt nagegaan op welke wijze het werken in een PLG bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van inductietrajecten in het mbo en wat hierbij interfererende factoren zijn. Oogmerk is inzicht te krijgen in belemmerende en bevorderende factoren bij het in een PLG samenwerken aan het verbeteren van inductietrajecten.

Toepasbaar in de praktijk

Het onderzoek levert naast een (praktijk)rapportage een draaiboek van een inductietraject op, inclusief handvatten om de kwaliteit van een inductietraject te verbeteren. Daarnaast wordt een handreiking opgeleverd met de praktische uitwerking van succesfactoren voor het verbeteren van de kwaliteit van inductietrajecten, bedoeld voor mbo-instellingen en tweedegraads-lerarenopleidingen.

Consortiumpartners: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (projectleiding), Kenniscentrum Kwaliteit van Leren Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Universiteit Groningen, Friesland College, Da Vinci College en Albeda College.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747