Classroom Escape21

Met Classroom Escape21 slaan CINOP en ecbo de handen ineen met een duidelijk doel: wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis samen laten komen en 21ste-eeuwse vaardigheden van docenten activeren zodat zij deze weer mee kunnen nemen naar de les. Een escaperoom blijkt bij uitstek een vorm die 21ste-eeuwse vaardigheden activeert. Lees het artikel van Profiel over hoe Alfa College deze werkvorm inzet.

Classroom Escape21

“Op 30 januari 2018 kwamen het College van Bestuur en de Ondernemingsraad van Alfacollege samen om na te denken over hoe zij studenten toekomstbestendig opleiden. Zo vertelt Christien de Graaff van het College van Bestuur ‘Alfa-college vindt het belangrijk om toekomstbestendig onderwijs te bieden. Dat betekent voor ons dat we studenten een opleiding willen bieden waarin studenten zich breed ontwikkelen, 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen in samenhang met een vak leren.’ Classroom Escape21, een escaperoom voor het onderwijs, bood Alfa-college hierbij handvatten om 21ste-eeuwse vaardigheden in hun opleidingen en onderwijs te integreren.”

Lees hier het volledige artikel in Profiel #04, mei 2018.

Contact over dit onderwerp

Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967