Opiniestuk in Leeuwarder Courant

In het opiniestuk van 1 mei pleiten ecbo-onderzoeker dr. Pieter Baay en CvB-voorzitter Remco Meijerink van ROC Friese Poort voor minder symptoombestrijding en meer investering in waarde(n)vol onderwijs. Beleidsmakers stoppen de rugzak van jongeren alleen maar verder vol, terwijl er meer oog moet zijn voor de jongere die de rugzak draagt.

KOMPAS21

Remco Meijerink en Pieter Baay pleiten ervoor brede vorming blijvend op de agenda te zetten. “Werkgevers zoeken naar wendbare, empathische medewerkers die waardengedreven kunnen en durven handelen. Gegeven alle ontwikkelingen kan het (beroeps)onderwijs meer bijdragen aan de vorming van de krachten en talenten die elke persoon in zich draagt. (….) Als we onszelf blijvend laten afleiden door incidenten(politiek), vergeten we dat studenten behoefte hebben aan onderwijs dat naast (vak)inhoud aandacht heeft voor hoe je betekenisvol invulling geeft aan je leven.”

Lees hier het volledige opiniestuk in de Leeuwarder Courant.

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627