Over de kwaliteit van het Amsterdamse mbo

Ecbo-onderzoekers Patricia Brouwer, Pieter Baay en Alieke Hofland zijn door de gemeente Amsterdam gevraagd een position paper te schrijven over de kwaliteit van het mbo, met een focus op opleidingsteams. De auteurs stellen dat er ruimte is voor verbetering, met name op het gebied van onderlinge samenwerking, onderzoekende houding en onderwijskundig leiderschap.

Afsluiting Leergang Teacher in the lead

Aan de hand van enkele door de Amsterdamse MBO-Agenda gesubsidieerde projecten wordt de mogelijke impact van onderwijsteams op het onderwijs en de student getoond. Ook komen de auteurs tot aanbevelingen voor duurzame professionalisering van opleidingsteams in het mbo.

Het position paper werd geschreven in kader van de derde voortgangsrapportage van de Amsterdamse MBO-Agenda. Met deze agenda zetten gemeente en de Amsterdamse mbo’s in op het realiseren van sterk middelbaar beroepsonderwijs dat ook zo gewaardeerd wordt. In de agenda staan drie ambities centraal: (1) De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed, (2) Elke jongere doorloopt met succes de school­loopbaan, en (3) Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt.

Download hier het position paper van ecbo.

De link naar de derde voortgangsrapportage MBO-Agenda met alle drie de position papers vindt u hier.

Meer weten?

Neem contact op met Patricia Brouwer, Pieter Baay of Alieke Hofland.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747