Feestelijke afsluiting Leergang Teacher in the lead

Op 22 maart 2018 sloten de deelnemers de eerste Leergang Teacher in the lead af waarbij zij onder andere in gesprek gingen met minister van Engelshoven. De deelnemers, zogeheten ambassadeurs BVMBO en ‘teachers in the lead’, zijn koplopers binnen de beroepsgroep die op zoek zijn naar een actuele kennisbasis van het mbo en/of thematische verdieping zoeken.

Afsluiting Leergang Teacher in the lead

Het is belangrijk dat ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de (beleids)context van het beroepsonderwijs. Een context die steeds verandert. In de Leergang Teacher in the lead komen verschillende actuele thema’s en vragen aan bod: wet- en regelgeving rondom beroepsonderwijs, de richting waarin de discussie over het beroepsonderwijs zich ontwikkelt en het nieuwe regeringsbeleid. Met welke organisaties heeft het mbo-veld te maken en hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat zit er in de lumpsum en welke andere financieringsbronnen zijn er nog meer? Wat is er nodig om opleiders in het mbo nog verder te professionaliseren en het docentschap verder te ontwikkelen? Hoe zit het met de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt? En: de kracht van ambassadeurs BVMBO en teachers in de the lead zit in verbinden en communiceren, zowel binnen de school als daarbuiten. Hoe doe je dat precies? De leergang draagt bij aan een stevige kennisbasis en geeft de deelnemers inzicht in het beleid van het middelbaar beroepsonderwijs en de actuele ontwikkelingen en innovaties daarbinnen. Na het volgen van de leergang, weet de deelnemer welke innovaties binnen het beroepsonderwijs een rol spelen, wat er op de toekomstagenda van het beroepsonderwijs staat, en waar je actuele informatie en kennis kunt vinden.

De rol van ambassadeurs en teachers in the lead

Ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead zijn een rolmodel voor hun vak. Iedere ambassadeur BVMBO is verbonden aan een onderwijsinstelling en vertegenwoordigt de BVMBO bij zijn school. Zowel ambassadeurs BVMBO als teachers in de lead spelen een sleutelrol in het organiseren van een professionele dialoog: tussen schoolleiding en opleiders, maar ook in de eigen beroepsgroep: tussen docenten onderling, en met studenten. Een dialoog over de vragen: wanneer is er sprake van kwalitatief goed (beroeps)onderwijs en een goede opleider? En wat is daarvoor nodig? Wat houdt het vak ‘opleider in het mbo’ eigenlijk in? Ambassadeurs BVMBO en teachers in the lead gaan het gesprek aan over professionele ontwikkeling, ook op landelijk niveau.

Een initiatief van

De leergang Teacher in the lead is een gezamenlijk initiatief van BVMBO en ecbo en wordt georganiseerd met medewerking van de MBO Raad, het ministerie van OCW, ROC van Twente en SBB.

Contact over dit onderwerp

Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093
Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605