Verslag van de preconferentie onderzoek in het mbo op de CvI conferentie in Leeuwarden

Na twee preconferenties in 2016 en 2017 die georganiseerd waren vanuit de kenniskring lectoren en hoogleraren beroepsonderwijs, was voor de editie van 2018 een bredere groep met onder meer masteropgeleide docenten, practoren en lectoren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering.

Debat mbo

Door: Niek van den Berg (tekst), Jorick Scheerens en De Clipjesfabriek (beeld).
Download hier het verslag in pdf.

De meer dan 85 deelnemers aan bij elkaar 14 rondetafels waren vooral docenten, docentonderzoekers, stafmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders uit het mbo. Bij de ‘positionerende opstart’ gingen beurtelings de mensen staan die hun relatie met onderzoek bij binnenkomst hadden gelabeld als verliefd, verloofd, getrouwd. Vervolgens ging iedereen naar aanleiding van een aantal startcases of in een ‘blind date’ (zie tekstkader) nader in gesprek over ieders verhouding tot onderzoek. Waar komen de vlinders in je buik vandaan? Wat maakt dat je van een bestendige relatie spreekt?


Startcases plenair en aan de rondetafels

Plenair: Chris Holman (practor, Noorderpoort). Burgerschap in het mbo langs de meetlat.
Aan de rondetafels:

 1. Wilbert van der Heul (docentonderzoeker, Albeda): Een interventie gericht op zelfregulatie voor en
  door werkbegeleiders – samenwerking tussen ROC en Verpleegorganisatie
 2. Erna de Wolff (docent, Albeda): Samen op zoek naar ‘goed werk’ m.b.v. dataverzameling die bijdraagt
  aan ontwikkeling van begeleiders en teams
 3. Kathinka van Doesum & Erica Wijnands (docentonderzoekers, MBO Rijnland): Research Lab: platform
  voor onderzoekende docenten
 4. Cigdem Zantingh (programmamanager en onderzoeker, Alfa College/Stenden): Grensoverschrijdend
  gedrag helpt.
 5. Patty Veen (projectleider en onderzoeker, Alfa College/Stenden): de buitenwereld in, dat beweegt je.
 6. Nanda Vinken (stafmedewerker/onderzoeker/programmaleider, Alfa College/Stenden): Laat je talent
  groeien, professioneel en persoonlijk.
 7. Anna Veeneman (programmamanager, regiocoördinator, onderzoeker, Alfa College/Stenden):
  onderzoek en lerende organisatie.
 8. Joke Christiaans (Practor, Nova College): Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken.
 9. Rob Schrijver (docentonderzoeker, RijnIJssel): Practoraat Tech@adoptie.
 10. Jantje Timmermans & Michel Jehee (stafmedewerkers en onderzoekers, MBO Rijnland): Communities
  of Practice, in gelijkwaardigheid onderzoeken?
  + 4 tafels voor ‘blind dates’ zonder startcase

De inbrengers van startcases vertelden hun persoonlijke verhaal over hun eigen verbinding met onderzoek in het mbo, een verhaal waar anderen hun eigen verhaal aan konden koppelen. De gesprekken waren intensief, betrokken en met diepgang. Het wat en waartoe van onderzoek in het mbo, oftewel de inhoudelijke vraagstukken en het belang van oplossingen, moeten duidelijk zijn om de bijdrage van onderzoek te positioneren. Wat draagt onderzoek bij aan de onderwijskwaliteit en innovatie, wat heeft de student er uiteindelijk aan? Zonder urgent vraagstuk is er ook geen urgentie om onderzoek in te zetten om het vraagstuk te helpen verhelderen en op te lossen. Verder is het belangrijk om goed samen te werken met bijvoorbeeld management, teams, studenten en (andere) interne en externe onderzoekers, en om passende aanpakken te vinden. Onder meer Practoraten en onderzoeksagenda’s kunnen een vliegwiel zijn, al gaat het in de kern om wat er in de praktijk aan onderzoekend werk gebeurt en wat dat bijdraagt aan onderwijskwaliteit. Een paar quotes:

 • Onderzoek is aannames ter discussie stellen
 • Onbevangen waarnemen <-> toegevoegde waarde
 • Creativiteit = ontdekken
 • Relatie met onderzoek als haat-liefde-verhouding
 • Verliefdheid werkt aanstekelijk
 • Onderzoek is voor het effect, niet voor in de bureaula
 • Geen onderzoekstijger, maar resultaatgericht
 • Veel plezier in sneller en effectief experimenteren/interpreteren
 • Zorg: masterdocenten verlaten het mbo

Bij de start van de tweede gespreksronde was ieders eerdere positiebepaling het startpunt. Sta ik nog steeds waar ik vanochtend stond? Waar wil ik heen, wat zou mijn volgende stap kunnen zijn? Aan de rondetafels ging men op zoek naar zaken die helpen om de liefde voor
onderzoek duurzaam te laten voort bloeien, in een onderzoekscultuur en -samenwerking. Het ging vooral ook om wat je zelf kunt bijdragen, om samen redzaam te zijn (Mienskip). Noem het ‘de huwelijkse voorwaarden’ waar je zelf zorg voor wilt dragen. Zo verbond een
van de tafels zich aan de missie om onderzoek in het mbo van trapveldje (object) naar eigenaarschap (subject) te brengen. Een andere tafel wilde zorgdragen voor de kunst van het vragen stellen en oprecht geïnteresseerd zijn in antwoorden.

     

Bekijk hier meer foto’s van de opbrengsten.
Bekijk hieronder het videoverslag van de preconferentie.
Twitteren over het onderzoek in het mbo: @onderzoek_mbo #liefdevooronderzoek

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587