‘Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21’

Studenten hun 21ste-eeuwse vaardigheden laten zien, dat is het doel van KOMPAS21. Ecbo, ROC Friese Poort en 12 andere mbo-instellingen zetten de 21ste-eeuwse vaardigheden op scherp door in een unieke samenwerking een nieuw instrument te ontwikkelen voor en door het mbo. Maandelijks staat een vaardigheid in de schijnwerpers. In februari: ondernemendheid.

KOMPAS21

In een veranderende arbeidsmarkt en samenleving is de roep om 21ste-eeuwse vaardigheden steeds sterker. Vaardigheden zoals ondernemendheid, kritisch denken en mediawijsheid krijgen steeds meer aandacht in onderwijs en bedrijfsleven. Maar waar gaat dat over en hoe ontwikkelen studenten zich hierop?

Zoals bij een echt kompas laat KOMPAS21 je zien waar je heen wilt (ontwikkeling) en waar je nu bent (niveau). Om zo’n kompas te ontwikkelen gebruiken de onderzoekers literatuuronderzoek en Group Design Rooms. In deze zogenoemde versnellingskamers bespreken studenten, docenten en het bedrijfsleven wanneer iemand voldoende 21ste-eeuws vaardig is.

Scholen (roc’s, aoc’s en vakscholen) uit heel Nederland doen mee. Naast ROC Friese Poort participeren Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas.

Meedenken

Elke maand kunnen studenten, docenten en bedrijfsleven meedenken over de 21ste-eeuwse vaardigheden via www.kompas21.nl. In februari staat ondernemendheid in de schijnwerpers en kan iedereen reageren op de betekenis en het gewenste niveau van die vaardigheid in het mbo.

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747