Over de positie van het mbo in het maatschappelijke debat over onderwijs

Op 1 februari 2018 organiseerde het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en ecbo een debat over de interventies in het mbo-onderwijs van de afgelopen jaren en hoe dit in de toekomst beter kan.

Debat mbo

Zo’n 100 deelnemers discussieerden bij Hogeschool Inholland in Amsterdam plenair en in kleine groepen over welke vormen van kennisuitwisseling productief zijn om een juister beeld over het beroepsonderwijs te creëren. Heeft het zin om debatten te organiseren? En waarom eigenlijk? Voor wie heeft dat dan betekenis? En hoe komen we tot een samenhangende, gedragen onderzoeksagenda voor het beroepsonderwijs? Zijn er thema’s en vraagstukken die voorrang dienen te krijgen, welke zijn dat dan?

Verslagen van de aftrap en het slotdebat

Marc van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, gaf tijdens de aftrap van de middag een politieke bespiegeling over hoe het mbo zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Lees het verslag van zijn betoog op ScienceGuide. Hier kunt u de presentatie van Marc van der Meer downloaden.

In het slotdebat lieten Ellen Klatter (Hogeschool Rotterdam), Marc van der Meer (Tilburg University) en Jorick Scheerens (Ieder mbo een Practoraat) hun licht schijnen over de laatste ontwikkelingen en discussies in het beroepsonderwijs. Centraal stond de vraag wat de positie van het mbo is in het maatschappelijke debat over onderwijs. Lees het verslag van het slotdebat op ScienceGuide.

Aanzet tot een gezamenlijke kennisagenda

Verschillende leden van de kenniskring van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs hebben over de condities van onderwijskwaliteit in het mbo een advies opgesteld in opdracht van NRO. Deze bijdragen zijn gepubliceerd onder de noemer: ‘Naar een lerend bestel in het mbo’. Tevens is een serie van tot nu toe 12 bijdragen gepubliceerd in ScienceGuide. In deze artikelenreeks benoemen de onderzoekers vraagstukken en geven daarmee aanzet tot een gezamenlijke kennisagenda. ScienceGuide heeft tevens een dossier mbo waarin alle artikelen uit de reeks zijn terug te vinden, aangevuld met andere boeiende stukken en interviews.

Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs uit het oog verloren

In de eerste bijdrage ging het erom dat op de politieke agenda steeds het wat voorschrijvend is in het mbo (denk aan de landelijke kwalificatiedossiers, centrale examens, nieuwe profielen), terwijl de maatschappelijke context en de arbeidsmarkt sterk veranderen. Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs is daarmee de laatste jaren teveel uit het oog verloren. Dit impliceert dat er stevig gediscussieerd dient te worden over basiskennis, toekomstbestendig onderwijs en pedagogiek van het beroepsonderwijs. Die discussie dient over de grenzen van disciplines en op meerdere systeemniveaus plaats te vinden.

Betekenis van onderzoek en een regionaal educatieve agenda

In andere bijdragen is ingegaan op de betekenis van het onderzoek voor het functioneren van onderwijsteams, de vernieuwingen van het leren zelf, de responsiviteit van het onderwijs voor de arbeidsmarkt als voor studenten, leven lang ontwikkelen, de betekenis van een regionaal educatieve agenda, de inzet van docenten, de gezagsverhoudingen in de school, en de betekenis van onderzoek.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093